Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2013

 
 
 

Zápis z 27. zasedání KV 15. 4. 2013

Zápis č. 27

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 15. 4. 2013

 Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Mgr. Martina Atlasová, Ing. Bohumil Dvořák, Karel Novotný,
Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:         Ing. Marek Kratochvíl

Omluveni: 

Program:

1)             Schválení programu 27. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 26. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

4)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

5)             Kontrola hospodaření správní firmy Centra a. s. se svěřenými finančními prostředky na opravy malometrážních bytů ve vlastnictví MČ Praha 5

6)             Kontrola transparence výsledků darů a grantů za rok 2012

7)             Kontrola vyúčtování grantů v oblasti prevence kriminality Bezpečná pětka 2012

8)             Zahájení kontroly vybraných investičních akcí za rok 2012

9)             Různé

  

ad 1)    Schválení programu 27. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 27. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                                          9 / 0 / 0           

 ad  2/   Schválení zápisu 26. zasedání KV:

            KV schválil zápis z 25. zasedání KV ZMČ Praha 5                                

                                                                                                          9 / 0 / 0           

 

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 2. 2013 do 31. 3. 2013

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          10 / 0 / 0         

 

ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 1. 2013 do 15. 2. 2013 bylo zjištěno:

  • splnění usnesení č. 16/7/2012/1.1, 16/29/2012/1.3, 18/19/2012/1.3, 18/34/2012/1.2, 20/7/2012/1.1, 20/31/2012/1.2, 21/14/2012/1.1, 22/10/2013/1.1, 22/14/2013/1.1, 22/15/2013/1.1, 22/16/2013/1.1, 22/17/2013/1.1, 22/18/2013/1.1, 22/19/2013/1.1, 22/20/2013/1.1, 22/21/2013/1.1, 22/22/2013/1.1, 22/23/2013/1.1, 22/24/2013/1.1, 22/25/2013/1.1, 22/26/2013/1.1, 22/27/2013/1.1, 22/28/2013/1.1, 22/29/2013/1.1, 22/30/2013/1.1, 22/31/2013/1.1, 22/32/2013/1.1, 22/33/2013/1.1, 22/34/2013/1.1, 22/35/2013/1.1, 22/36/2013/1.1, 22/38/2013/1.1, 22/40/2013/1.1, 22/41/2013/1.1, 22/42/2013/1.1, 22/44/2013/1.1, 23/2/2013/1.1, 23/3/2013/1.1, 23/4/2013/1.1, 23/5/2013/1.1, 23/6/2013/1.1, 23/7/2013/1.1, 23/8/2013/1.1, 23/9/2013/1.1, 23/10/2013/1.1, 23/11/2013/1.1, 23/13/2013/1.1, 23/14/2013/1.1, 23/15/2013/1.1, 23/16/2013/1.1, 23/17/2013/1.1, 23/18/2013/1.1, 23/19/2013/1.1, 23/20/2013/1.1, 23/21/2013/1.1, 23/22/2013/1.1, 23/23/2013/1.1, 23/25/2013/1.1, 23/26/2013/1.1, 23/28/2013/1.1, 23/29/2013/1.1, 23/30/2013/1.1, 23/31/2013/1.1, 23/32/2013/1.1, 23/35/2013/1.1, 23/36/2013/1.1, 23/37/2013/1.1, 23/38/2013/1.1, 23/41/2013/1.1, 23/42/2013/1.1, 23/43/2013/1.1, 23/45/2013/1.1, 23/46/2013/1.1, 23/47/2013/1.1 a 23/51/2013/2.1 
  • odložení usnesení č. 21/60/2012/1.1 z 28. 2. 2013 na 31. 12. 2013, 22/6/2013/1.1 z 28. 2. 2013 na 30. 4. 2013

 KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 16. 2. 2013 do
31. 3. 2013                            
                       

                                                                                              11 / 0 / 0

 

 

ad 5)    Kontrola hospodaření správní firmy Centra a. s. se svěřenými finančními prostředky na opravy malometrážních bytů ve vlastnictví MČ Praha 5:

Rozpočet oprav malometrážních bytů posoudila společnost MNV Consulting, z jejíž zprávy vyplývá:

vzhledem k tomu, že některé byty jsou v katastrofálním stavu (např. byty v Plzeňské ulici, není navržená cena za opravy nijak významně přemrštěná; byty v Lesnické a Štefánikově ulici jsou oproti ostatním v lepším stavu, proto nejsou dle názoru BNV všechny navržené opravy nutné; firma BNV navrhuje drobná úsporná řešení pro další snížení celkové ceny za opravu dotčených bytů

            KV vzal na vědomí informace o kontrole nákladů na opravu dvanácti malometrážních bytů a ukládá předsedovi výboru seznámit s výsledky zprávy vedení radnice a správní firmu Centra a. s.           

                                                                                                          11 / 0 / 0

 

 ad 6)    Kontrola transparence výsledků darů a grantů za rok 2012 (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2013):

            Zpráva byla doplněna o akce, na něž MČ Praha 5 přispívala formou spolupořadatelství

            KV vzal na vědomí doplněné informace a odkládá projednání výsledků kontroly na 28. nebo 29. zasedání KV.            

                                                                                                          11 / 0 / 0

 

 ad 7)    Kontrola vyúčtování grantů v oblasti prevence kriminality Bezpečná pětka 2012 (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2013):

            Závěrečná zpráva společnosti Veselý Smíchov byla doručena 10. 12. 2012 namísto
1. 10. 2012. Dotčená zpráva nebyla zaevidována v IS GINIS. Jiné nedostatky nebyly nalezeny

            KV vzal na vědomí zprávu o kontrole vyúčtování grantu Bezpečná pětka

                                                                                                           11 / 0 / 0

  

ad 8)    Zahájení kontroly investičních akcí za rok 2012 (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2013):

            Ke kontrole byly vybrány akce:

  • rekonstrukce centrální části parku Sady Na Skalce
  • podzemní kontejnery v ulici Újezd
  • výstavba sportovní haly na squash v FZŠ V Remízku

            KV schválil provedení kontroly výše uvedených investičních akcí                   

                                                                                                          11 / 0 / 0

 ad 9)    Různé:

      příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se koná dne 6. 5. 2013

 V Praze dne 23. 4. 2013

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

 

Přečteno: 2243x
Publikováno: 20.04.2013, poslední změna: 03.10.2013
Autor: Odbor interního auditu a kontroly
Vytisknout