Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2013

 
 
 

Zápis z 25. zasedání KV dne 2. 2. 2013

Zápis č. 25

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 4. 2. 2013

 Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný, Mgr. Lucie
Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal, RNDr. Miroslav Škaloud (příchod 14,15), Ing. Michal Pavel (příchod 14,15)

Hosté:         Ing. Marek Kratochvíl

Omluveni:  Ing. Bohumil Dvořák, Mgr. Martina Atlasová, Adam Holub

 Program:

1)             Schválení programu 25. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 24. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

4)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

5)             Kontrola výkonu správy v souladu s mandátní smlouvou – AquaDream a. s.

6)             Kontrola vyřizování petic za II. pololetí 2012

7)             Různé

 ad 1)    Schválení programu 25. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 25. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                                          6 / 0 / 0           

 ad  2/   Schválení zápisu 24. zasedání KV:

            KV schválil zápis z 24. zasedání KV ZMČ Praha 5                                

                                                                                                          6 / 0 / 0           

 ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 1. 2013 do 15. 1. 2013

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          6 / 0 / 0           

 ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 28. 11. 2012 do 31. 12. 2012 bylo zjištěno:

  • splnění usnesení č. 15/16/2012/1.1, 16/23/2012/1.1, 17/12/2012/1.1, 17/13/2012/1.1, 19/32/2012/1.1, 19/32/2012/1.2, 19/33/2012/1.1, 19/43/2012/1.1, 20/3/2012/1.1, 20/5/2012/1.1, 20/6/2012/1.1, 20/28/2012/1.1, 20/28/2012/1.2, 20/28/2012/1.3, 20/38/2012/1.1, 20/39/2012/1.1, 20/40/2012/1.1, 20/41/2012/1.1, 21/2/2012/1.1, 21/15/2012/1.1, 21/16/2012/1.1, 21/17/2012/1.1, 21/18/2012/1.1, 21/19/2012/1.1, 21/20/2012/1.1, 21/21/2012/1.1, 21/22/2012/1.1, 21/23/2012/1.1, 21/24/2012/1.1, 21/25/2012/1.1, 21/26/2012/1.1, 21/27/2012/1.1, 21/28/2012/1.1, 21/29/2012/1.1, 21/30/2012/1.1, 21/31/2012/1.1, 21/32/2012/1.1, 21/33/2012/1.1, 21/34/2012/1.1, 21/35/2012/1.1, 21/36/2012/1.1, 21/37/2012/1.1, 21/38/2012/1.1, 21/39/2012/1.1, 21/40/2012/1.1, 21/41/2012/1.1, 21/42/2012/1.1, 21/43/2012/1.1, 21/44/2012/1.1, 21/45/2012/1.1, 21/46/2012/1.1, 21/46/2012/1.2, 21/48/2012/1.1, 21/52/2012/1.1, 21/56/2012/1.1, 21/57/2012/1.1, 21/58/2012/1.1, 21/59/2012/1.1, 21/62/2012/1.1 a 21/63/2012/1.1
  • odložení usnesení č. 9/64/2007/1.1 z 31. 12. 2012 na 31. 12. 2013, 14/40/2008/2.1 z 31. 12. 2012 na 31. 08. 2013, 4/2/2011/1.1 z 31. 12. 2012 na 30. 04. 2013, 18/25/2012/2.1 z 31. 12. 2012 na 31. 1. 2013, 20/7/2012/1.1 z 31. 12. 2012 na 28. 2. 2013, 21/47/2012/1.1 z 31. 12. 2012 na 31. 01. 2013

KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 28. 11. 2012 do 31. 12. 2012                                                       

                                                                                              6 / 0 / 0

 

 ad 5)    Kontrola výkonu správy v souladu s mandátní smlouvou (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2013):

Předseda výboru seznámil přítomné s výsledky kontroly ve společnosti AquaDream a. s.: v hospodaření s finančními prostředky MČ Praha 5 nebyly zjištěny žádné nedostatky.

            KV vzal na vědomí informace o kontrole             

                                                                                                          8 / 0 / 0

 ad 6)    Kontrola vyřizování petic v II. pololetí 2012 (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2013):

V II. pololetí roku 2012 obdržela MČ Praha 5 šest petic (viz příloha).

            KV vzal na vědomí informace o kontrole             

                                                                                                          8 / 0 / 0

 

 ad 7)    Různé:

  • předseda informoval přítomné o vzniku pracovní skupiny, zabývající se problematikou betonových kontejnerů v Praze 5: v současné době je v první řadě nutné zjistit postoj SFŽP k posledním změnám v umístění květináčů. Zastupitelka R. Peterková požaduje, aby se problematikou betonových květináčů zabýval KV ZMČ Praha 5.

KV ukládá předsedovi výboru rozeslat členům výboru zápisy ze zasedání pracovní skupiny a záznam o historii projektu        8 / 0 / 0

  • Ing. Velek a pan Zapletal podali stížnost na špatný stav kalendáře v intranetu a nerovného přístupu zastupitelů k informacím na intranetu
  • příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se koná dne 4. 3. 2013

 

 V Praze dne 5. 2. 2013

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

 

Přečteno: 1865x
Publikováno: 03.03.2013, poslední změna: 03.10.2013
Autor: Odbor interního auditu a kontroly
Vytisknout