Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2007

 
 
 

Zápis KV ze dne 12.9.2007

Zápis č. 8 schůze Kontrolního výboru ZMČ P5, 12.9.2007 (místnost 330)

 

Přítomni členové KV: Ing. O. Velek, E. Kalhousová, J. Bartoš, J. Hlaváček,  A. Kohout, PhDr. M. Kudrys, R. Peterková, M. Tuček

Omluven: B. Altner

 

Hosté: J. Kulasová (ved. OKO), L. Budín (zastupitel), E. Hochheimerová  MA, FCCA,

RNDr. J. Martinec, CSc.  (zastupitel), J. Metelec (zastupitel)

(dále bez titulů)

Zahájení schůze: 17:00 hod.

 

Program:

1)      Kontrola úkolů, zápisu

2)      Případ 15  - Porušení jednacího řádu ZMČ P5 resp. zákona o HMP ve věci interpelací

3)      Případ 16 - Porušení jednacího řádu výboru ZMČ P5 hlasováním oběžníkem (per rollam )

4)      Případ 17 – Vadné svolání  a absence jednacího řádu Pracovní skupiny pro půdní vestavby

5)      Kontrola plnění usnesení  ZMČ (období od 29.6. do 13.9.)

6)      Různé  (rozhodnutí Rady svolat zastupitelstvo mimo obvod obce)

 

Ad1) Kontrola úkolů, zápisu

Zápis č. 6 ze schůze KV dne 13.6. 2007 byl schválen bez připomínek.  8/0/0

Program 8. schůze byl schválen.  8/0/0

Ad2) případ 15 - Stížnost na porušení jednacího řádu ZMČ P5 resp. zákona o HMP

KV projednal stížnost zastupitele J. Metelce na předsedajícího Milana Jančíka  za porušení §13 odst.1 JŘ ZMČ Praha5, tím že umožnil interpelace neoprávněných osob a omezil tak interpelace dalším zastupitelům.  O. Velek návrh usnesení: „KV vyzývá předsedajícího Milana Jančíka, aby respektoval JŘ ZMČ“. M. Kudys  podal protinávrh: „Uvedenou stížností se KV nemůže zabývat protože záležitost je mimo mandát KV.

5/2/1  (Velek, Peterková - proti)

Ad3) případ 16 – Stížnost  na porušení jednacího řádu výboru ZMČ P5

KV projednal stížnost zastupitelky E. Hochheimerové na porušení jednacího řádu finančního výboru tím, že v rozporu s JŘ výborů hlasovali někteří členové  tzv. oběžníkem (per rollam) telefonicky nebo e-mailem. O.Velek navrhl usnesení „KV považuje hlasování tzv. oběžníkem (per rollam), které není upraveno v JŘ ZMČ Prahy 5, za neplatné“.

E. Kalousová podala protinávrh:  „KV si k uvedené záležitosti vyžádá právní stanovisko a  odkládá posouzení do příští schůze KV.“

6/1/1 (Velek proti, Peterková se zdržela)

Ad4) Případ 17 - Pracovní skupina pro půdní vestavby

KV projednal stížnost zastupitele L. Budína, člena PS pro půdní vestavby, že nebyl pozván na  1. zasedání PS 11.7. a  dále, že PS nemá schválený jednací  řád. KV hlasoval o usnesení:

„KV žádá předsedu PS Milana Jančíka o vyjádření, jakým způsobem a kdy pozval členy PS a informoval další zastupitele o svolání PS na 11.7.“

2/0/6  (Velek, Peterková– pro)

„KV žádá předsedu PS Milana  Jančíka o informaci podle jakého jednacího řádu se jednání PS řídí.“

2/0/6  (Velek, Peterková – pro)

Ad5) Kontrola plnění usnesení  ZMČ (období od 29.6. do 13.9.)

KV schválil zpracovaný materiál „Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 29.6.2007 do 13.9.2007“ pro 8. zasedání ZMČ konané 13.9.2007.

7/0/1

Ad6) Různé

O.Velek informoval KV, že Rada MČ v rozporu s § 92 odst.1 zákona o obcích schválila jednání 8.ZMČ do Špindlerova Mlýna, tj. mimo obvod obce. Následně starosta svolal jednání 8.ZMČ na 13.9. řádně do Prahy. O.Velek navrhl se tímto porušením zákona zabývat na dalším výboru KV 17. října 2007.

2/0/6  (Velek, Peterková – pro)

Konec schůze: 18:10 hod

Zapsala: M. Šoštaričová

Ověřil: Ing. O. Velek

Přečteno: 5232x
Publikováno: 27.09.2007, poslední změna: 27.09.2007
Vytisknout