Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2007

 
 
 

Zápis KV ze dne 5.9.2007

Zápis č. 7 z mimořádné schůze Kontrolního výboru ZMČ P5, 5.9.2007 (místnost 330)

 

 

Přítomni členové KV: Ing. O. Velek, B. Altner

Omluveni:  J. Bartoš, E. Kalhousová, A. Kohout, PhDr. M. Kudrys, M. Tuček

Nepřítomni: J. Hlaváček, R. Peterková,

Hosté: L. Budín (zastupitel), O.Gál (zastupitel), E. Hochheimerová MA,FCCA (zastupitelka), J. Martinec (zastupitel), J. Metelec (zastupitel)

Zahájení schůze: 17:00 hod.

 

Program:

1/ Porušení jednacího řádu ZMČ P5 resp. zákona o HMP ve věci interpelací ZMČ 28.6.2007

2/ Porušení jednacího řádu výboru ZMČ P5 ve věci hlasování per rolam na 13. zasedání  finančního výboru 27.8.2007

3/ Postup svolání 1. jednání pracovní skupiny pro půdní vestavby 11.7.2007

 

Jednání KV bylo neusnášeníschopné.

S přítomnými hosty byla projednána jejich podání. Další podkladové materiály zašlou tajemnici KV do 10.9.2007.

Uvedené případy budou předmětem jednání řádné schůze KV dne 12.9.2007.

Zapsala: M. Šoštaričová

Ověřil: Ing. O. Velek

Přečteno: 5225x
Publikováno: 27.09.2007, poslední změna: 27.09.2007
Vytisknout