Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2007

 
 
 

Zápis KV ze dne 10.1.2007

 

                                    Zápis  č. 1

ze schůze Kontrolního výboru ZMČ P5 konané dne 10. 1. 2007 (místnost 330)

Přítomni členové KV:  Ing. O. Velek, E. Kalhousová, J. Bartoš, J. Hlaváček, A. Kohout, PhDr. M. Kudrys, R. Peterková,

Omluveni:  B. Altner, M. Tuček

Přítomni:  E.B. Hochheimerová MA,FCCA Bc.Lukáš Budín (zastupitelé), J. Kulasová (ved. OKO)

Program:

1)      Představení členů KV (oblast kompetencí)

2)      Diskuse témat kontrolní činnosti v roce 2007

3)      Informace o přípravě kontrolní zprávy za rok 2006

4)      Různé

Zahájení schůze: 17: 15 hod.

            Členové KV hlasovali o přítomnosti občana p. Hrubého na zasedání KV (2/2/3) a  p.Hrubý opustil jednání KV.

      Program schůze byl schválen bez připomínek (7/0/0)

Ad 1/ Představení členů KV :

Ing. Ondřej Velek - neuvolněný předseda KV, Eva Kalhousová – místopředsedkyně KV, Boleslav Alter, Jaroslav Bartoš, Jan Hlaváček, Aleš Kohout,  M. Kudrys, Růžena Peterková, Michal Tuček.

Ad 2/ se mění:

Kontrolní činnost KV bude vycházet z konkrétních podnětů, které  KV obdrží.

  

Ad 3/ Vedoucí OKO informovala o přípravě zprávy o kontrolní činnosti úřadu za rok 2006, která bude zveřejněna v březnu 2006.

1)      Byly dohodnuty termíny konání zasedání KV každou druhou středu v měsíci vždy od 17 hod v místnosti 330, nám 14. října 4.

Konec schůze: 18: 15 hod.

Zapsala: M. Šoštaričová

Ověřil: Ing. O. Velek

Zápis z 1.schůze KV konané dne 10.1.2007 byl schválen se  změnami bodů 1a 2 dne 14.2.2007 a následně opravou bodů 2 dne 14.3.

Přečteno: 5122x
Publikováno: 18.01.2007, poslední změna: 12.04.2007
Vytisknout