Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2003

 
 
 

Usnesení ze zasedání kontrolního výboru ze dne 17.12.2003

                                           Zápis  č. 14

ze schůze kontrolního výboru konané dne 17. 12. 2003

Přítomni: Ing. J. Pražák, J. Bartoš, Ing. J. Cuhra, E. Kalhousová, Mgr. Ing. P. Navara,

                J. Procházka, R. Peterková,  J. Hlaváček, H. Heissler        

                   

Program:

1)      Kontrola zápisu

2)      Organizační záležitosti

3)      Právní rozbor k privatizaci domu Mrázovka 13/2344

4)      Podání – privatizace domu Pod Děvínem 16

5)      Vyřízení stížnosti na OOP

6)      Vyřízení stížnosti – zrušení MŠ Lohnického

7)      Různé

      Usnesení KV č. 14/1/03

      KV schvaluje zápis z 13. schůze KV konané dne 26. 11. 2003.

                                                               9/0/0

  

      Usnesení KV č. 14/3a/03

KV po prostudování veškeré dostupné dokumentace ke dni 17. 12. 2003 konstatuje, že při privatizaci bytového domu U Mrázovky 13 nedošlo k zásadnímu porušení pravidel privatizace.

                                                         2/1/6

Usnesení KV č. 14/3b/03

KV konstatuje, že MČ P5 se nedopustila pochybení při privatizaci bytového domu U Mrázovky 13.

                                                         1/3/5

 

Usnesení KV č. 14/3c/03

KV nadále trvá na svém původním stanovisku.

Po bližším přezkoumání všech materiálů celé kauzy konstatuje, že se MČ P5 nedopustila pochybení v procesu privatizace ve vztahu k p. Kamile Tomášové, p. Zdenky Kordačové ani p. Zdeňkovi Tomášovi, popřípadě dalším třetím osobám.

                                                         4/1/4

Konec schůze: 17.50 hod.

Zapsala: M. Šoštaričová

Ověřil: Ing. J. Pražák                              

Přečteno: 5358x
Publikováno: 19.02.2004, poslední změna: 24.02.2004
Vytisknout