Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2003

 
 
 

usnesení z 12. zasedání KV dne 26. 10. 2003

                                           Zápis  č. 12

ze schůze kontrolního výboru konané dne 26. 10. 2003

Přítomni: Ing. Pražák, J. Bartoš, E. Kalhousová, Mgr. Ing. Navara,  J. Procházka, 

                       

 Omluveni: Ing. J. Cuhra, R.  Peterková

Přizván (a): J. Kulasová, vedoucí OKO ÚMČ P5

Program:

1)      Kontrola zápisu

2)      Organizační záležitosti

3)      Informace o znovuotevření kauzy U Mrázovky 13/2344

4)      Stížnost obyvatele z domu Zubatého 1 – na rozhodnutí RMČ P5

5)      Různé

Zahájení schůze: 16.45 hod.

  

      Usnesení KV č. 12/1/03

      KV schvaluje zápis z 11. schůze KV konané dne 15. října 2003.

                                                               5/0/0

 

       Usnesení KV č. 12/3/03

a)      KV bere na vědomí materiál JUDr. Pešty ze dne 23. 10. 2003 ve věci prodeje bytového domu U Mrázovky 13/2344.

b)      KV v předloženém materiálu nezjistil žádné nové skutečnosti.

c)      KV doporučuje Radě MČ P5, aby navrhla Zastupitelstvu MČ P5 revokovat usnesení (Z 24/1530/2002 z 15. 10. 2002 a Z  8/40/2003 z 18. 9. 2003) o prodeji bytového domu U Mrázovky 13/2344.

                                                         4/0/1

 

  

Usnesení KV č. 12/4/03

KV stížnost na rozhodnutí RMČ P5 z 16. 9. 2003  obyvatele z domu Zubatého 1 bude po prostudování materiálu projednávat na příští schůzi KV.

                                                               5/0/0

 

Konec schůze: 17.50 hod.

Zapsala: J. Vítková

        Ověřil: Ing. Pražák   
Přečteno: 5152x
Publikováno: 20.01.2004, poslední změna: 20.01.2004
Vytisknout