Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2003

 
 
 

usnesení z 13. zasedání KV dne 20. 11. 2003

                                          Zápis  č. 13

ze schůze kontrolního výboru konané dne 20. listopadu 2003

Přítomni: Ing. Pražák, J. Bartoš, Ing. J. Cuhra, E. Kalhousová, Mgr. Ing. Navara,R.  Peterková J. Procházka 

                       

Omluveni: ---

Přizván (a):    Ing. Horák, ZST 1 MČ P5

                     Ing. Matoušek, předseda bytové komise RMČ P5

                     J. Kulasová, vedoucí odboru kontroly ÚMČ P5

                     P. Plichta, odbor obchodních aktivit ÚMČ P5

Program:

Privatizace bytového domu U Mrázovky 13/2344 (mimořádné zasedání na žádost ing. Horáka, 1. zást. starosty)

Zahájení schůze: 16.45 hod.

  

      Usnesení KV č. 13/3/2003

1)      KV ZMČ P5 doporučuje RMČ P5  zadat vypracování dalšího  nezávislého právního rozboru, který by prověřil, zda privatizace bytového domu U Mrázovky 13/2344 proběhla v souladu se Zásadami prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ P5.

2)      KV ZMČ P5 žádá OSB ÚMČ P5 o prověření  právního opodstatnění užívání bytu panem ing. Tomášem, U Mrázovky 2344/13 a navrhne další postup v této věci, bez ohledu  na stadium, ve kterém se privatizace nachází.

5/0/1       (v době hlasování nebyl přítomen Mgr. Ing. Navara)

 Konec schůze: 18.50 hod.

Zapsala: J. Vítková

Ověřil: Ing. Pražák                                  

     

  

                              

Přečteno: 5368x
Publikováno: 20.01.2004, poslední změna: 20.01.2004
Vytisknout