Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2003

 
 
 

usnesení ze zasedání kontrolního výboru dne 15. 10. 2003

Zápis  č. 11

ze schůze kontrolního výboru konané dne 15. 10. 2003

Přítomni:Ing. Pražák, J. Bartoš, Ing. J. Cuhra, Mgr. Ing. Navara,  J. Procházka,  R.  Peterková

                       

Omluveni: E. Kalhousová

Přizván (a): J. Kulasová, vedoucí OKO ÚMČ P5

Program:

1)      Kontrola zápisu

2)      Organizační záležitosti

3)      Stížnost na způsob jednání pracovníků odboru správy bytů

4)      Stížnost na způsob provozování baru „Jedová chýše“ Holečkova ul.

5)      Stížnost obyvatele z domu Mrázovka 5/1173

6)      Informace o znovuotevření kauzy U Mrázovky 13/2344

7)      Kontrola usnesení ZMČ pro 9. ZMČ P5 23. 10. 2003

8)      Různé

      Usnesení KV č. 11/1/03

      KV schvaluje zápis z 10. schůze KV konané dne 10. září 2003.

            6/0/0

 

      Usnesení KV č. 11/3/03

a)      šetřením stížnosti na způsob chování pracovníků OSB ÚMČ P5 se neprokázalo, že by ze strany pracovníků odboru došlo k pochybení.

b)      KV pověřil předsedu KV odpovědět stěžovateli z domu Kotevní 2.

                  4/1/1

      Usnesení KV č. 11/4/03

KV bere na vědomí informace o průběhu šetření živnostenského odboru ÚMČ P5 ve věci stížnosti na provozování baru „Jedová chýše“ v Holečkově ulici.

                        6/0/0

      Usnesení KV č. 11/5/03

      KV doplnil usnesení KV č. 10/4/03 z 10. 9. 2003 – KV doporučuje privatizační komisi, zajistit občanovi z domu Mrázovka 5/1173 možnost zúčastnit se dodatečně privatizace v uvedeném domě.

                        6/0/0

      Usnesení KV č. 11/6/03

a)      KV trvá i nadále na svém stanovisku ve věci privatizace domu U Mrázovky 13 tak, jak již bylo prezentováno v návrhu materiálu KV pro 10. RMČ P5 dne 11. 3. 2003.  S tímto materiálem byli členové rady seznámeni na svém zasedání  dne 11. 3. 2003.

b)      KV připomíná, že stanovisko KV ze dne 11. 3. 2003 ve věci privatizace domu U Mrázovky 13 není v rozporu se stanoviskem advokátní kanceláře JUDr. Korbel ze dne 6. 5. 2003. 

                  5/0/1

Usnesení KV č. 11/7/03

KV bere na vědomí zprávu z kontroly plnění usnesení ZMČ P5 za období od 18. 9. 2003 do 23. 10. 2003 pro 9. ZMČ P5.

                  5/0/1

8) Různé – nebyly příspěvky.

Konec schůze: 18.40 hod.

Zapsala: J. Vítková

Ověřil: Ing. Pražák      

Přečteno: 5294x
Publikováno: 24.10.2003, poslední změna: 24.10.2003
Vytisknout