Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2003

 
 
 

usnesení ze zasedání kontrolního výboru dne 10. 9. 2003

Zápis  č. 10

ze schůze kontrolního výboru konané dne 10. 9. 2003

Přítomni:Ing. Pražák, J. Bartoš, Ing. J. Cuhra,  E. Kalhousová, , R.  Peterková,

                       

Omluveni: Mgr. Ing. Navara,  J. Procházka

Přizván (a): --

Program:

1)      Kontrola zápisu

2)      Organizační záležitosti

3)      Stížnost obyvatele z domu Petřínská 10/574

4)      Stížnost obyvatele z domu Mrázovka 5/1173

5)      Informace Dr. Pešty - stížnost na postup Ový (stěžovatel z domu  Národní 34)

6)      Zpráva o činnosti KV ZMČ P5 za 1. pololetí 2003

7)      Kontrola usnesení ZMČ P5 k 18. 9. 2003

8)      Různé

Zahájení schůze: 16.45 hod.

      Usnesení KV č. 10/1/03

      KV schvaluje zápis z 9. schůze KV konané dne 13. srpna 2003 s výhradou k usnesení č. 9/03/03, kde se paní Peterková zdržela hlasování – 5/0/1.

            5/0/0

      Usnesení KV č. 10/3/03

KV pověřil předsedu KV odpovědět stěžovateli z domu Petřínská 574, že po prostudování předložených materiálů se jedná o stížnost neoprávněnou.

                  4/0/1

     

      Usnesení KV č. 10/4/03

a) KV bere na vědomí informace o průběhu privatizace domu Mrázovka 5/1173.

b) KV doporučuje dát možnost stěžovateli a dalším zájemcům z uvedeného domu    zúčastnit se  dodatečně právě probíhající privatizace domu Mrázovka 5/1173.

c) KV pověřil předsedu ověřit tuto možnost pro jednání na další schůzi KV.

                        5/0/0

      Usnesení KV č. 10/5/03

      a) KV bere na vědomí právní názor JUDr. Pešty ve věci  stížnosti obyvatele domu Národní 34, P1 na postup Ový ÚMČ P5.

      b) KV pověřil předsedu KV odpovědět stěžovateli z domu Národní 34, Praha 1.

                        5/0/0

      Usnesení KV č. 10/6/03

      KV souhlasí se zprávou o činnosti KV ZMČ P5 za 1. pololetí 2003 pro 8. ZMČ P5.

                        5/0/0

Usnesení KV č. 10/7/03

KV bere na vědomí zprávu z kontroly plnění usnesení ZMČ P5 za období od 19/06/2003 do 18/09/2003 pro 8. ZMČ P5.

                  5/0/0

Konec schůze: 17.50 hod.

Zapsala: J. Vítková

Ověřil: Ing. Pražák      

Přečteno: 5222x
Publikováno: 19.09.2003, poslední změna: 19.09.2003
Vytisknout