Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2003

 
 
 

usnesení ze zasedání kontrolního výboru dne 13. 8. 2003

Zápis  č. 9

ze schůze kontrolního výboru konané dne 13. 8. 2003

Přítomni:Ing. Pražák, Ing. J. Cuhra,  E. Kalhousová, Mgr. Ing. Navara, R.  Peterková,

               J. Procházka 

Omluveni: J. Bartoš

Přizván (a): --

Program:

1)      Kontrola zápisu

2)      Organizační záležitosti

3)      Informace o průběhu kontroly na OSZ ÚMČ P5, odpověď pracovnicím OSZ, způsob řešení § 31 přestupkového zákona na OSZ

4)      Odpověď stěžovateli na průběh privatizace v domě Na Valentince 13

5)      Informace Dr. Pešty o průběhu prodeje domu Zubatého 1

6)      Informace Dr. Pešty - stížnost na postup Ový (stěžovatel z domu  Národní 34)

7)      Odpověď stěžovateli - nám. J. Machka 8/891

8)      Odpověď stěžovateli -  Kroupova 18

9)      Stížnost bytového družstva U KLIM, U Klimentky 3083/3

10)  Různé

      Usnesení KV č. 9/1/03

      KV schvaluje zápis z 8. schůze KV konané dne 25. června 2003 bez připomínek.

            6/0/0

 

      Usnesení KV č. 9/3/03

a)      KV souhlasí s odpovědí pracovnicím odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ P5 ve věci pracovních vztahů na uvedeném odboru.

b)      KV bere na vědomí zprávu předsedy KV z kontroly na odboru sociálních věcí a zdravotnictví - jakým způsobem se po zrušení přestupkové komise řeší přestupky ve smyslu § 31 přestupkového zákona.  S výsledkem kontroly byla písemně seznámena i zastupitelka pí. R. Peterková, která uvedenou kontrolu vyvolala.

                  6/0/0

      Usnesení KV č. 9/4/03

      KV bere na vědomí sdělení, že byla odeslána odpověď  stěžovateli na stížnost ve věci průběhu privatizace v domě Na Valentince 13.

                        6/0/0

      Usnesení KV č. 9/5/03

      a)KV bere na vědomí právní názor JUDr. Pešty ve věci průběhu prodeje domu Zubatého 1/269.

b) KV pověřil předsedu KV odpovědět stěžovateli z domu Zubatého 1/269. Kopie odpovědi bude na vědomí zaslána Sdružení nájemníků ZUBATÉHO 1.

                        5/1/0

      Usnesení KV č. 9/6/03

      a) KV bere na vědomí právní názor JUDr. Pešty ve věci  stížnosti obyvatele domu Národní 34, P1 na postup Ový ÚMČ P5.

      b) KV pověřil předsedu KV odpovědět stěžovateli z domu Národní 34, Praha 1.

                        6/0/0

      Usnesení KV č. 9/7/03

      a) KV bere na vědomí výsledek šetření stížnosti obyvatele z domu J. Machka 8/891 ve věci vyúčtování vodného a stočného za rok 1999 za dům nám. J. Machka 8/891.

b) KV souhlasí s obsahem odpovědi, která byla odeslána stěžovateli na adresu nám. J. Machka 8/891.

                        6/0/0

     

Usnesení KV č. 9/8/03

a)      KV bere na vědomí výsledek šetření stížnosti obyvatele z domu Kroupova 18 ve věci chybného postupu správní firmy Centra v.o.s.

b)      KV souhlasí s obsahem odpovědi na stížnost, která byla odeslána stěžovateli z domu Kroupova 18.

                  6/0/0

Usnesení KV č. 9/9/03

a)      KV bere na vědomí informaci předsedy KV o průběhu šetření podání Bytového družstva U KLIM, U Klimentky 3083/3 ve věci stížnosti proti vydání stavebního povolení a upozornění na porušení závazných zákonů.

b)      KV souhlasí s obsahem odpovědi na uvedenou stížnost, která byla odeslána Bytovému družstvu U KLIM k rukám Ing. Vološčuka.

                       6/0/0

Zapsala: J. Vítková

Ověřil: Ing. Pražák

     

Přečteno: 5600x
Publikováno: 04.09.2003, poslední změna: 04.09.2003
Vytisknout