usnesení ze zasedání kontrolního výboru dne 25. 6. 2003

Zápis  č. 8

ze schůze kontrolního výboru konané dne 25. 6. 2003

Přítomni:  Ing. Pražák, J. Bartoš,  E. Kalhousová, R.  Peterková, 

Omluveni: Ing. J. Cuhra, Mgr. Ing. Navara, J. Procházka

Přizván (a): --

Program:

1)      Kontrola zápisu

2)      Organizační záležitosti

3)      Situace na sociálním a zdravotním odboru

4)      Informace Dr. Pešty stížnost nájemce nebyt. prostor Na Valentince 13

5)      Stížnost obyvatele domu Zubatého 1

6)      Stížnost obyvatele domu Národní 34

7)      Stížnost obyvatele nám. J. Machka 8/891

8)      Stížnost obyvatele Kroupova 18

9)      Různé

      Usnesení KV č. 8/1/03

      KV schvaluje zápis ze 7. schůze KV konané dne 11. června 2003 bez připomínek.

                       4/0/0

      Usnesení KV č. 8/3/03

a)      KV pověřil předsedu odpovědět pracovnicím sociálně zdravotního odboru ve věci situace na uvedeném pracovišti, která se týká pracovně právních vztahů, jejichž řešení není v kompetenci KV.

b)      KV pověřil předsedu KV provedením kontroly na odboru sociálních věcí a zdravotnictví - jakým způsobem se po zrušení přestupkové komise řeší přestupky ve smyslu § 31 přestupkového zákona.  

                  3/1/0

      Usnesení KV č. 8/4/03

      KV pověřil předsedu KV odpovědět stěžovateli na doplnění stížnosti ve věci průběhu privatizace v domě Na Valentince 13.            

                        3/0/1

      Usnesení KV č. 8/5/03

      KV bere na vědomí informace o průběhu šetření stížnosti obyvatele domu Zubatého 1/269 a souhlasí s tím, že se stížnost bude projednávat pro prostudování předložených materiálů na příští schůzi KV.

                        4/0/0

      Usnesení KV č. 8/6/03

      KV bere na vědomí informace o průběhu šetření stížnosti obyvatele domu Národní 34 a souhlasí s tím, že se stížnost bude projednávat pro prostudování předložených materiálů na příští schůzi KV. Dále členové pověřili předsedu KV provést místní šetření ve smyslu stížnosti.

                        4/0/0

      Usnesení KV č. 8/7/03

      KV pověřuje tajemnici KV zajištěním potřebných materiálů pro řešení stížnosti obyvatele domu nám. J. Machka 8/891.

                        4/0/0

      Usnesení KV č. 8/8/03

      KV pověřuje tajemnici KV zajištěním potřebných materiálů pro řešení stížnosti obyvatele domu Kroupova 18.

                        4/0/0

Zapsala: J. Vítková

Ověřil: Ing. Pražák

     

Přečteno: 3559x
Publikováno: 22.07.2003, poslední změna: 22.07.2003