Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2003

 
 
 

usnesení ze zasedání kontrolního výboru dne 25. 6. 2003

Zápis  č. 8

ze schůze kontrolního výboru konané dne 25. 6. 2003

Přítomni:  Ing. Pražák, J. Bartoš,  E. Kalhousová, R.  Peterková, 

Omluveni: Ing. J. Cuhra, Mgr. Ing. Navara, J. Procházka

Přizván (a): --

Program:

1)      Kontrola zápisu

2)      Organizační záležitosti

3)      Situace na sociálním a zdravotním odboru

4)      Informace Dr. Pešty stížnost nájemce nebyt. prostor Na Valentince 13

5)      Stížnost obyvatele domu Zubatého 1

6)      Stížnost obyvatele domu Národní 34

7)      Stížnost obyvatele nám. J. Machka 8/891

8)      Stížnost obyvatele Kroupova 18

9)      Různé

      Usnesení KV č. 8/1/03

      KV schvaluje zápis ze 7. schůze KV konané dne 11. června 2003 bez připomínek.

                       4/0/0

      Usnesení KV č. 8/3/03

a)      KV pověřil předsedu odpovědět pracovnicím sociálně zdravotního odboru ve věci situace na uvedeném pracovišti, která se týká pracovně právních vztahů, jejichž řešení není v kompetenci KV.

b)      KV pověřil předsedu KV provedením kontroly na odboru sociálních věcí a zdravotnictví - jakým způsobem se po zrušení přestupkové komise řeší přestupky ve smyslu § 31 přestupkového zákona.  

                  3/1/0

      Usnesení KV č. 8/4/03

      KV pověřil předsedu KV odpovědět stěžovateli na doplnění stížnosti ve věci průběhu privatizace v domě Na Valentince 13.            

                        3/0/1

      Usnesení KV č. 8/5/03

      KV bere na vědomí informace o průběhu šetření stížnosti obyvatele domu Zubatého 1/269 a souhlasí s tím, že se stížnost bude projednávat pro prostudování předložených materiálů na příští schůzi KV.

                        4/0/0

      Usnesení KV č. 8/6/03

      KV bere na vědomí informace o průběhu šetření stížnosti obyvatele domu Národní 34 a souhlasí s tím, že se stížnost bude projednávat pro prostudování předložených materiálů na příští schůzi KV. Dále členové pověřili předsedu KV provést místní šetření ve smyslu stížnosti.

                        4/0/0

      Usnesení KV č. 8/7/03

      KV pověřuje tajemnici KV zajištěním potřebných materiálů pro řešení stížnosti obyvatele domu nám. J. Machka 8/891.

                        4/0/0

      Usnesení KV č. 8/8/03

      KV pověřuje tajemnici KV zajištěním potřebných materiálů pro řešení stížnosti obyvatele domu Kroupova 18.

                        4/0/0

Zapsala: J. Vítková

Ověřil: Ing. Pražák

     

Přečteno: 3540x
Publikováno: 22.07.2003, poslední změna: 22.07.2003
Vytisknout