Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2003

 
 
 

usnesení ze zasedání kontrolního výboru dne 5. 2. 2003

Zápis  č. 1

ze schůze kontrolního výboru konané dne 5. 2. 2003

Přítomni:  Ing. Pražák,  Ing. J. Cuhra, J. Bartoš, E. Kalhousová, Mgr. Ing. Navara,                 R.  Peterková

Omluveni: J. Procházka

Přizvána: J. Kulasová, vedoucí odboru kontroly

Program:

1)     Organizační záležitosti

2)     Statut

3)     Jednací řád

4)     Plán činnosti KV na 1. pololetí 2003

5)     Stížnosti

6)    Různé

Usnesení KV č. 1/1/03 

     a) KV bere na vědomí informace o úloze a postavení KV ZMČ.

     b) KV souhlasí s účastí vedoucí odboru kontroly ÚMČ P5 na schůzích KV.

                                                               5/0/0

 

Usnesení KV č. 1/2/03 

a)      KV bere na vědomí Statut kontrolního výboru

b)      KV  schvaluje předložený návrh materiálu „Oprávnění a povinnosti členů KV“.

3/2/0

 

Usnesení KV č. 1/3/03 

KV bere na vědomí Jednací řád Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 5.

5/0/0

 

Usnesení KV č. 1/4/03

KV souhlasí, aby návrh plánu kontrolní činnosti KV na 1. pololetí 2003 se zapracovanými připomínkami byl projednán na příští schůzi KV. 

 

6/0/0

 

 

 

 

Usnesení KV č. 1/5/03

a)      KV odkládá projednání stížnosti občanů Vrázova 7 na příští schůzi.

b)      Podáním U Mrázovky 13 a Dreyerova 17 se KV bude zabývat, až bude mít k dispozici právní názor právníka odboru kontroly.

 

6/0/0

 

 

 

Usnesení KV č. 1/6/03

Místopředsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Cuhra.

 

6/0/0

 

 

 

Zapsala: J. Vítková

Ověřil: Ing. Pražák

Přečteno: 3183x
Publikováno: 22.07.2003, poslední změna: 22.07.2003
Vytisknout