usnesení ze zasedání kontrolního výboru dne 7. 5. 2003

Zápis  č. 5

ze schůze kontrolního výboru konané dne 7. 5. 2003

Přítomni:  Ing. Pražák,  Ing. J. Cuhra, J. Bartoš, R.  Peterková,

Omluveni:,  E. Kalhousová, Mgr. Ing. Navara, J. Procházka

Přizván (a): --

Program:

1)      Kontrola zápisu

2)      Organizační záležitosti

3)      Zpráva  z šetření KV – průběh privatizace Na Valentince 13/647 a P. Švandy 18

4)      Stížnosti

5)      Různé

Zahájení schůze: 16.40 hod.

Usnesení KV č. 5/1/03 

KV schvaluje zápis ze  4. schůze KV konané dne 2. dubna 2003.

                                                               4/0/0

 

Usnesení KV č. 5/3/03 

a)      KV považuje stížnost občana Na Valentince 13/647  ve věci průběhu privatizace bytových  jednotek za neoprávněnou.

b)      KV doporučuje RMČ P5 pokračovat v privatizaci bytových jednotek v domě     Na Valentince 13/647 bez průtahů v souladu se zákonem ve prospěch oprávněných nájemců.

c)      KV pověřuje předsedu KV odpovědět stěžovateli.

4/0/0

 

Usnesení KV č. 5/4/03

a)      KV považuje stížnost občana domu P. Švandy 18/347 ve věci průběhu privatizace uvedeného domu za neoprávněnou.

b)      KV pověřil předsedu KV odpovědět stěžovateli.

 4/0/0

 

 

 

Konec schůze: 17.40 hod.

 

 

Zapsala: J. Vítková

Ověřil: Ing. Pražák

Přečteno: 3244x
Publikováno: 24.06.2003, poslední změna: 24.06.2003