Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2003

 
 
 

usnesení ze zasedání kontrolního výboru dne 28. 5. 2003

Zápis  č. 6

ze schůze kontrolního výboru konané dne 28. 5. 2003 

Přítomni:  Ing. Pražák,  Ing. J. Cuhra, J. Bartoš, E. Kalhousová, Mgr. Ing. Navara,

R.  Peterková,  J. Procházka

Omluveni: 

Přizván (a): J. Kulasová

1)    Program:

2)      Kontrola zápisu

3)      Organizační záležitosti

4)      Zpráva  z šetření KV ve věci šetření průběhu privatizace U Mrázovky 13/2344

5)        Stížnosti (S 59 Na Bělidle 3/64, P. Švandy 18, Na Valentince 13, S 62 Národní 34, Praha 1

6)    Zpráva OKO z kontroly na OSB ÚMČ P5

7)    Různé

Zahájení schůze: 16.10 hod.

Usnesení KV č. 6/1/03 

KV schvaluje zápis z  5. schůze KV konané dne 7. května 2003.

                                                               7/0/0

 

Usnesení KV č. 6/3/03 

a)      KV na základě dvou nezávislých právních posouzení privatizace domu U Mrázovky 13/2344 dospěl k závěru: revokovat usnesení RMČ P5 č. 24/1530/2002 ze dne 15. 10. 2002 a dále  postupovat podle čl. B) odst. 8 Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ P5.

b)      KV pověřil předsedu KV seznámit s usnesením kontrolního výboru  RMČ P5.

4/1/2

 

Usnesení KV č. 6/4/03

KV pověřuje tajemnici KV zajištěním potřebných podkladů pro řešení stížností občanů - Na Bělidle 3/64, Národní 34 a Na Valentince 13.

7/0/0

 

Usnesení KV č. 6/5/03

KV pověřuje předsedu KV, aby u stížností, které byly ve zprávě uvedené jako nevyřízené, bylo prověřeno ve spolupráci s OSB odstranění nedostatků.

7/0/0

 

 

Konec schůze: 17.40 hod.

 

 

Zapsala: J. Vítková

Ověřil: Ing. Pražák

Přečteno: 3553x
Publikováno: 24.06.2003, poslední změna: 24.06.2003
Vytisknout