Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2003

 
 
 

usnesení ze zasedání kontrolního výboru dne 5. 3. 2003

Zápis  č. 3

ze schůze kontrolního výboru konané dne 5. 3. 2003

Přítomni:  Ing. Pražák,  J. Bartoš, E. Kalhousová, Mgr. Ing. Navara, R.  Peterková

Omluveni: Ing. J. Cuhra,  J. Procházka

Přizvána: J. Kulasová, vedoucí odboru kontroly

Program:

1)   Kontrola zápisu

2)      Organizační záležitosti

3)      Protokol z kontroly hospodaření MŠ nám. 14. října 9a

4)      Zpráva o vyřizování stížností a činnosti OKO za rok 2002

5)      Stížnosti

6)        Různé

Usnesení KV č. 3/1/03 

KV schvaluje zápis z 2. schůze KV konané dne 19. února 2003.

                                                               5/0/0

 

Usnesení KV č. 3/3/03 

KV bere na vědomí materiál Protokol  z kontroly hospodaření mateřské školy nám. 14. října 9a.

5/0/0

 

Usnesení KV č. 3/4/03 

KV souhlasí, aby Zpráva o vyřizování stížností,  oznámení, podnětů a peticí občanů a činnosti odboru kontroly ÚMČ Praha 5 za rok 2002 byla projednána na příští schůzi KV.

5/0/0

 

Usnesení KV č. 3/5/03

a)      KV souhlasí, se zprávou o průběhu privatizace domu U Mrázovky 13/2344 pro ZST ing. Horáka s výjimkou závěru, kde bude změna, že „KV doporučuje vyjmout dům U Mrázovky 13/2344 z privatizace“. Závěr zprávy bude zapracován do návrhu usnesení KV ZMČ P5 pro 10. RMČ dne 11. 3. 2003.

4/0/1

 

b) KV pověřil předsedu KV odpovědět obyvateli domu Vrázova 7/2243.

                   3/1/1

 

c)  KV pověřil předsedu KV odpovědět obyvateli domu Plzeňská 210.

                   5/0/0

 

Zapsala: J. Vítková

Ověřil: Ing. Pražák

Přečteno: 2920x
Publikováno: 12.03.2003, poslední změna: 12.03.2003
Vytisknout