Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání kontrolního výboru - 2002 až 2014 šipka doprava Zápisy ze zasedání r. 2003

 
 
 

Usnesení ze zasedání kontrolního výboru dne 19. 2. 2003

Zápis  č. 2

ze schůze kontrolního výboru konané dne 19. 2. 2003

Přítomni:  Ing. Pražák,  Ing. J. Cuhra, J. Bartoš, E. Kalhousová, R.  Peterková

Omluveni: Mgr. Ing. Navara, J. Procházka

Přizvána: J. Kulasová, vedoucí odboru kontroly

Program:

1)      Kontrola zápisu

2)      Organizační záležitosti

3)      Plán činnosti KV na 1. pololetí 2003

4)      Protokol z kontroly hospodaření MŠ nám. 14. října 9a

5)      Stížnosti

6)        Privatizace bytových domů svěřených MČ P5

7)      Různé

Usnesení KV č. 2/1/03 

KV schvaluje zápis z 1. schůze KV konané dne 5. února 2003.

                                                               4/0/0

 

Usnesení KV č. 2/2/03 

KV uložil předsedovi KV předložit návrh materiálu „Oprávnění a povinnosti členů KV“ ke schválení na příštím zasedání ZMČ P5.

4/0/0

 

Usnesení KV č. 2/3/03 

a)      KV schvaluje  odložit projednání návrhu plánu kontrolní činnosti KV na              1. pololetí  2003, do doby ukončení reorganizace odborů ÚMČ P5.

b)      KV souhlasí s návrhem, zaměřit činnosti KV především na řešení stížností občanů.

4/0/0

Usnesení KV č. 2/4/03

KV souhlasí, aby protokol z kontroly hospodaření mateřské školy 14. října 9a, vč. námitek ředitelky byl projednán na příští schůzi KV.

5/0/0

 

 

Usnesení KV č. 2/5/03

a)      KV bere na vědomí informaci o průběhu šetření stížnosti občana z domu U Mrázovky 13/2344.

b) KV souhlasí s návrhem právníka odboru kontroly a doporučuje ZMČ P5 revokovat usnesení č. 32/92/2002 z 32. ZMČ ze dne 17. 10. 2002 – prodej domu čp. 2344, U Mrázovky 13 právnické osobě založené oprávněnými nájemníky.

c)   KV pověřil předsedu KV předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání ZMČ P5.

5/0/0

 

Usnesení KV č. 2/6/03

KV bere na vědomí informaci o stavu „privatizace bytových domů svěřených MČ P5 “ k 31. 1. 2003.

5/0/0

 

 

 

Konec schůze: 17.50 hod.

 

 

Zapsala: J. Vítková

Ověřil: Ing. Pražák

Přečteno: 2916x
Publikováno: 10.03.2003, poslední změna: 10.03.2003
Vytisknout