Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Protikorupční výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy ze zasedání Protikor. výboru 2007

 
 
 

Zápis z 3. zasedání Protikorupčního výboru ZMČ Praha 5 ze dne 13. 6. 2007

Z Á P I S
Z 3. zasedání protikorupčního výboru
Konaného dne 13. 6. 2007
 
Přítomni:      M. Tuček, RNDr.M. Škaloud, M. Šesták, Mgr. A. Grušová, V. Zapletal,
                    JUDr. A. Češková
Omluveni:    A. Kohout
Neomluven: Bc. L. Doležal
Hosté:          JUDr.M. Jančík MBA, J. Šlajs Bc.
Jednatelka: D. Rychtrová – omluvena
                    Zastupuje - V. Kohoutová
Program:
 
Schválení zápisu č. 2 Schválení termínů jednání na 2. pololetí 2007 Kontrola usnesení ze zápisů č. 1 a 2 Právní posudek k výběrovému řízení - Agentura Praha 5 Právní posudek k výběrovému řízení - Geosan Devonská ulice, bytový dům – připomínky SK Motorlet Zpracování podkladů pro výběr. řízení Definice úplatkářství a jiných trestných činů dle českého trest. Zákona Různé Předseda výboru M. Tuček dal hlasovat o přítomnosti pana starosty M, Jančíka a    J. Šlajse
Hlasování: 5-0-0
Dále bylo hlasováno o přítomnosti na zasedání výboru pro redaktorku Pražského deníku p. Benešovou
Hlasování: 0-2-3
Byl předložen návrh termínů na zasedání výboru v 2. pololetí 2007 a to:
      5.9., 3.10, 7.11, 5.12.
Hlasování: 5-0-0
Bylo provedeno schválení zápisu č. 2 zasedání výboru
Hlasování: 5-0-0
Byl schválen program 3. zasedání výboru
     Hlasování: 5-0-0
Kontrola usnesení ze zápisů č. 1 a 2:
-          spolupráce s odborem územního rozhodování – úkol pro V. Zapletala
-          byl odsouhlasen nový termín: do 5.9.07
Hlasování: 5-0-0
-          úkol z 1. zasedání výboru pro M. Tučka – právní kancelář dodala posudek – úkol splněn
právní kancelář Jansta dodá posudek „Agentura Praha 5“ do 5.9.07
                Hlasování: 5-0-0
Ve věci Agentura P5 byl do výboru pozván starosta JUDR.M. Jančík a Ing J.    Matoušek (dovolená). Pan starosta informoval o tom, že advokátní kanceláři nemohly být dodány podklady pro šetření, jelikož tyto materiály byly u protikorupční služby a policie ČR k prošetření. Starosta JUDr. M. Jančík MBA doporučuje odložit projednávání až po obdržení výsledků šetření.
      Hlasování: 5-0-0
8    P. starosta předal materiály předsedovi výboru týkající se Ing. Matouška    1paré a   seznam zakázek fy Faraon pro MČ P5.
     Návrh usnesení:Výbor vyzývá zastupitele a Radu, aby se vyhnuli všem aktivitám, které by mohly být charakterizovány jako střed zájmu.
     Hlasování: 5-0-0
9   Členové výboru projednali stanovisko advokátní kanceláře Jansta a Kostka  k problematice realizace obchodní veřejné soutěže na výběr zpracovatele koncepce a investora v lokalitě osada Buďánka. Vzali jej na vědomí a ztotožňují se s jeho závěry.
           Hlasování: 5-0-1
10 Bod Devonská . odložen na jednání dne 5. 9. 2007, úkol pro p. Zapletala     vypracovat podklady k podnětu šetření Devonská.
     Hlasování: 6-0-0
SK Motorlet
      Usnesení výboru: Dle zákona o provozování loterií se řídí zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, který byl novelizován zák. č. 149/1998 Sb. a zák. č. 63/1999 Sb. a schválení zastupitelstva provozovatel hracích automatů využil možnosti ze zákona o konkrétním určení poskytnutých prostředků SK Motorlet Praha. V tomto případě nebyl tedy porušen zákon
      Hlasování: 6-0-0
P. Šesták připraví do příštího zasedání výboru podklady ke zlepšení výběrových řízení. Doplnění člena protikorupčního výboru – výzva pro zastupitelstvo na   zasedání 28. 6. 2007
Hlasování: 6-0-0
Návrh na zřízení protikorupční linky přednesl předseda výboru M. Tuček.
     Protikorupčnímu výboru se tento podnět jeví jako zajímavý a doporučuje Radě,    aby se tímto podnětem zabývala.
     Hlasování: 5-0-1
Zapsala:                    Vladimíra Kohoutová
Ověřovatel zápisu:     Michal Tuček
Přečteno: 3319x
Publikováno: 20.05.2009, poslední změna: 20.05.2009
Vytisknout