Zápis ze zasedání redakční rady 15.12.2009

Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
15.12.2009
 
Přítomni:        dle prezenční listiny
Program:        1. Hodnocení čísla 12/2009
                        2. Nové číslo 1/2010
                        3. Různé
Ad 1)
-         slovo poslance – dodržovat délku textu – p. Herold
-         reportáž z motolského krematoria – kritika zejména z řad starších občanů, na minulé redakční radě bylo dohodnuto, že bude toto téma zkráceno, redakce to nedodržela
Ad 2)
-         TVP5 – rok vysílání
-         úvodník – Ing. Horák
-         reportáž – hasiči
-         neziskový sektor – prosinec v Helppes
-         pilotní projekt LED v pouličním osvětlení na Smíchově + noční fotografie
-         koncert – kostel sv. Václava
-         soutěž Talent roku – koncert laureátů – pozvánka
-         Člověk v tísni –  pí. Kalhousová
Ad 3)
-         redakční rada se shodla, že fotografie budou obsahovat popisky
-         návrh nové pravidelné rubriky v Pražské pětce – ve spolupráci s kronikářem vyhlásit soutěž např. v poznávání památek z fragmentu fotografie – p. Myslík
-         návrh na změnu obálky – p. Kudrys
-         další jednání nad koncepcí Pražské pětky svolá předseda redakční rady na začátek ledna 2010
Zapsala:                                  R. Pavlásková
Ověřil:                                    L. Herold
Přečteno: 16383x
Publikováno: 29.12.2009, poslední změna: 29.12.2009