Zápis ze zasedání redakční rady 20.10.2009

Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
20.10.2009
 
Přítomni:        Dle prezenční listiny
Program:        1. Hodnocení čísla 10/2009
                        2. Nové číslo 11/2009
                        3. Různé
Ad 1)
-         bez připomínek
Ad 2)
-         průzkum dopravy v klidu
-         koncert 12.11.
-         koncert k 17. listopadu – koncert všech městských částí
-         20. výročí sametové revoluce – Švandovo divadlo – 18.11.
-         koncert varhanní hudby k poctě sv. Mikuláše – 1.12. – kostel sv. Václava
-         Tóny nad městy
-         rozvoj a výstavba – územní plán
-         cyklostojany (text pí. Matoušková)
Zapsala:           R. Pavlásková
Ověřil:              L. Herold
 
Přečteno: 15872x
Publikováno: 03.11.2009, poslední změna: 03.11.2009