Zápis ze zasedání redakční rady 16.6.2009

Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
16.6.2009
 
 
Přítomni:                    dle prezenční listiny
 
Program:                    1. Hodnocení čísla 6/2009
                                   2. Nové číslo 7/2009
                                   3. Různé
 
Ad 1)
-         p. Budín – námět – v Pražské pětce zveřejňovat pozvánky na jednání ZMČ + program (např. do Kaleidoskopu)
-         sl. Bílá – v tištěné verzi by byl zřejmě problém uveřejňovat program, lze dát na webové stránky Pražské pětky
-         kladně hodnocený článek „Průvodkyně světem knih“ (o J. Filipové – knihovnici pobočky městské knihovny na Cibulce)
-         stále trvající problém s distribucí
 
Ad 2)
-         p. Herold – námět do příštích čísel – propagace hřišť, parků na Praze 5 – např. seriál
-         soutěž pro čtenáře Pražské pětky
-         rozhovor s novou europoslankyní JUDr. Češkovou (nesouhlas p. Budína s uveřejněním rozhovoru)
-         p. Budín – námět – muzejní noc v sobotu 20.6.
-         lety vrtulníkem pro veřejnost – fotosoutěž
-         volná místa v MŠ Praha 5
-         nové počítače do základních škol
-         činnost DDM Štefánikova
-         Stanice přírodovědců – reportáž
-         Bambiriáda
-         oslavy Prahy – fotoreportáž do příštího čísla
-         Barrandov – keramická výstava
-         Špalíček Bohuslava Martinů
Ad 3)
-         volební číslo PP – parlamentní volby
Zapsala:           R. Pavlásková
Ověřil:              L. Herold
Přečteno: 7393x
Publikováno: 25.06.2009, poslední změna: 25.06.2009