Zápis ze zasedání redakční rady 21.4.2009

Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
21.4.2009
 
Přítomni:          dle prezenční listiny
Program:          1. Web MČ Praha 5
                        2. Hodnocení čísla 4/2009
                        3. Nové číslo 5/2009
Ad 1)
Dle „Statutu redakční rady Pražské pětky“ je redakční rada, rozšířená o starostu a předsedu komise informatiky, poradním orgánem v otázkách internetových stránek MČ Praha 5.
 
-         připomínky – ztrácejí se některé důležité informace, jsou tam téměř jen tiskové zprávy, někdy je komplikované najít určitou informaci, velmi málo fotografií (p. Herold)
-         je třeba zdůraznit některé akce, popř. přehled akcí, byla by vhodná jiná – nová struktura webových stránek (p. Heissler)
-         webové stránky je třeba zatraktivnit, v každém případě více fotografií, obnovovat informace, více zajímavostí z dění na Praze 5, staré informace – archiv, další postup se bude řešit na komisi informatiky (p. Jančík)
-         Pražskou pětku stáhnout z našeho webu ve zjednodušeném formátu, databáze občanů, kteří by chtěli zasílat Pražskou pětku v elektronické podobě (p. Myslík)
-         připomínky dalších členů redakční rady Pražské pětky je nutné směrovat k předsedovi komise informatiky a k p. starostovi (p. Herold)
Ad 2)
-         internetová školička pro seniory – v kontaktech je nutné uvádět nejen webové stránky, ale i telefonní číslo
-         vzpomínkový akt – vzpomínka na Josefínu Duškovou – nevhodné foto, výběr fotografií musí redakce konzultovat s p. Heroldem, popř. p. Myslíkem
-         distribuce Pražské pětky – v některých lokalitách Prahy 5 občané vůbec nedostávají Pražskou pětku, není často roznášena ani v centrální části Smíchova.
-         Rozhodlo se o novém distributoru – České poště, RR ukládá jednat s Vydavatelstvím 2000 o dodatku ke smlouvě.
-         dále by bylo možné využít informační stojany, které má k dispozici IC a možnost distribuce např. na Finanční úřad pro Prahu 5, na Českou správu sociálního zabezpečení, na polikliniky
-         změna předsedy politického klubu SNK ED – v Pražské pětce je v kontaktech uvedeno pouze telefonní číslo, pokud dojde ke změně tel. čísla, bude tato informace zveřejněna
-         u fotografií, kde jsou představitelé radnice, by bylo třeba přidat popisky, o koho se jedná (či to dát  do textu)
Ad 3)
-         30.4. – otevření Smíchovské pláže – informativně, reportáž bude v červnovém čísle
-         rekonstrukce tramvajové trati – informace pro občany (dle zahájení prací)
-         Bambiriáda – začátek června
-         TVP5 – reportáže musí korespondovat s informacemi v Pražské pětce
-         ZUŠ Nad Popelkou – nový koncertní sál
-         události na radnici – po dubnovém zasedání ZMČ- pro Pražskou pětku – shrnutí  – p. Myslík
-         maratón – krátké připomenutí  účastníků z řad zastupitelů
-         volební inzerce – volby do Evropského parlamentu
-         foto měsíce – bouldering
-         pražské přívozy
-         25.4. – Den Země v Prokopském údolí
-         Koncerty
-         Poštovka – program pro seniory
-         v příštím čísle – anketa Factum Invenia – anketní lístek (doprava v klidu)
-         fotografická soutěž
Zapsala:           R. Pavlásková
Ověřil:              L. Herold
Přečteno: 7337x
Publikováno: 25.06.2009, poslední změna: 25.06.2009