Zápis ze zasedání redakční rady 17.3.2009

Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
17.3.2009
 
Přítomni:          dle prezenční listiny
Program:          1. Hodnocení čísla 3/2009
                        2. Nové číslo 4/2009
Ad 1)
-         p. Budín – připomínky k rozpočtu (zavádějící titulek), anketa k rozpočtu – chybí vyjádření Strany zelených – RNDr. Martince, kontrolní výbor – str. 4. – vyjádření opozičních zastupitelů
Hlasování o vyjádření RNDr. Martince k rozpočtu
Pro      6                      Proti                0                      Zdržel se          0
RNDr. Martinec – Strana zelených – stanovisko k rozpočtu
 
Ad 2)
-         fotografie měsíce nebude na první straně, ale na straně 5
-         masopust na Smíchově – fotoreportáž
-         volby do Evropského parlamentu – mimořádné číslo – v polovině května – redakce PP připraví dopisy jednotlivým politickým stranám, které mají delegáty do EP (inzerce) – začátek dubna (po uzavření kandidátek)
-         zprávy z radnice – zmínka o separovaném odpadu (návrh Bc. Smetany), již v PP bylo, dořeší p. Myslík
-         parní lokomotiva – dořešit titulek – pracovní název Blázni do mašin je nevyhovující
-         salla terena – nestihlo se do čísla 3/2009, bude v dubnovém čísle
-         rozhovor s F. Feničem – problém s pracovní vytížeností p. Feniče ( dle seznamu možných rozhovorů - p. Myslík, p. Herold)
-         k Febiofestu – do květnového čísla – rozhovor se zahraničním producentem
-         neurochirurgická operace v Motole – není aktualita, odložit někdy do budoucna
-         kultura – vernisáž v Portheimce (p. Knížák), dubnová výstava v Portheimce, Febiofest (dvoustrana), pozvánka na koncert akustických kytar, programy, návrh na reportáž –
       p. Budín – spolek Vltavan
-         sport – tenis Cibulka, pochod přes Motolské vrchy
-         do dalšího čísla – rok fungování Informačního centra
-         jedním z témat dubnové redakční rady – možné inovace v Pražské pětce
Zapsala:           R. Pavlásková
Ověřil:              L. Herold
Přečteno: 7025x
Publikováno: 25.06.2009, poslední změna: 25.06.2009