Zápis ze zasedání redakční rady 20.1.2009

Zápis ze zasedání redakční rady Pražské pětky
20.1.2009
 
 
Přítomni:                    dle prezenční listiny
Program:                    1. Hodnocení čísla 1/2009
                                      2. Nové číslo 2/2009
                                      3. Různé
Ad 1)
-         k číslu 1/2009 nebyly žádné připomínky
Ad 2)
 
-         21.2. – den městské části – Smíchovský masopust
-         gratulace oslavenci – 95 let – MUDr. G. Singer
-         kontrolní výbor – tisková zpráva, rozhovor s Ing. A. Morávkovou, předsedkyní KV
-         granty – vyhlášení, podmínky (kultura, sociální oblast)
-         reportáž – hlavní báňská záchranná stanice
-         bezpečnost – hodnocení roku 2008 z pohledu městských strážníků
-         školství – přihlášky na střední školy (od letošního roku možnost 3 přihlášek)
-         rozhovor s  kaskadérkou – H. Dvorskou
-         PKF – více prostoru
-         společnost – akce pro seniory
-         Národní dům na Smíchově – 100 let
-         nadace Klíček – odsouhlasení dotace
Zapsala:           R. Pavlásková
Ověřil:              L. Herold
Přečteno: 7095x
Publikováno: 25.06.2009, poslední změna: 25.06.2009