31.1.2012 (31)

31.VŽP  30.1.2012 – neusnášeníschopný

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Richard Kopáček, RNDr. Jan Martinec, CSc., Vojtěch Zapletal

Omluveni: Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd Ing. Bohumil Dvořák, Jiří Vejmelka Jaroslav Knap

Hosté: Ing. Jan Hlaváček, Dr. Petr. Lachnit

OŽP: Ing. Miroslav Kučera, ORO: Ing.Arch. Elena Lacinová, OSP: Ing. Vendula Kellerová, KMČ: pí Kladivová

 

1/ kontrola a schválení zápisu 30. VŽP

Zápisy VŽP jsou na www.praha5.cz>

2/ schválení programu 31. VŽP

Přečteno: 15029x
Publikováno: 09.03.2012, poslední změna: 30.04.2012