Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

19.12.2011 (29)

29. VŽP 19.12.2011

Místnost 330, ÚMČ, Nám. 14. Října 4, P5 (16:00  - 17:30)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal, RNDr. Jan Martinec, Ing. Richard Kopáček, Jaroslav Knap

Omluveni: Jaroslav Nedvěd, Marek Kukrle

Hosté: Ing. Kučera – (OŽP)

 

Program VŽP:

1/ kontrola a schválení zápisu 28.  VŽP (6/0/0)

2/ schválení programu 29. VŽP (7/0/0)

3/ Informace z KAR

Zástupce KAR  se jednání neúčastnil. (dokumentace na intranetu v dokumentech RMČ a datovém skladu KAR, resp. KOD a KUR)

VŽP diskutoval případy

Ověřovací  studie „Dívčí Hrady“ a „Centrální Smíchov“  viz  https://intranet.praha5.cz/admin/word/council.php?master_id=11868&ts=f35f2f26d2

Ověřovací studie „Park Barrandov“ viz - https://intranet.praha5.cz/admin/word/council.php?master_id=11867&ts=e1568c94df

Ověřovací studie „Smíchov“ (Smíchov Jih)  viz -  https://intranet.praha5.cz/admin/word/council.php?master_id=11862&ts=ce43d7badc

Návrh firmy JRD ke zklidnění dopravy v části ulici Hlubočepská, K Dalejím na vstupu do Prokopského údolí, kde  firmy JRD  staví 8 domků, 39 bytů, a 2 bytové domy – viz \\p5-srv1\KOD\Podklady pro jednání\Podklady pro 20. KOD dne 7.12.2011\hlub.komunikace

Ověřovací studie „Smíchovská náplavka“  - předseda VŽP zaslal na KAR stanovisko komise pro cyklodopravu MHMP, aby  KAR zohlednila v zadání ověřovací studie požadavky páteřní cyklostezky na náplavce a řešení přívozu na Císařskou louku.

VŽP žádá KAR, aby předložila ověřovací studii ihned po zpracování k posouzení na jednání výboru ŽP. (7/0/0)

 

4/ Diskuse akcí VŽP na  1.pololetí  2012

 

VŽP prodiskutoval návrhy akcí na 1. Pololetí:

 

  • leden – Diskuse o přírodním parku Košíře Motol (tzv. „ZOO koutek  a  sportovní areál“ u Šalamounky).
  • únor - Diskuse „Energetické úspory  na radnici Prahy 5?“
  • březen - Diskuse cyklistické dopravy, otevření přívozu náplavka- Císařská louka, pokračování projektu Bezpečné cesty do škol.
  • březen/duben - „Ukliďme Prahu 5“ (Den Země 22.4., Clean up the World)
  • květen/červen  - seminář „Rio+20 a lokální Agenda 21 (nejen) Prahy 5“  -  ve spolupráci s informačním střediskem OSN (před konferencí 20-22.6.2012)

 

Ing. Velek požádal členy VŽP o témata pro články do radničního zpravodaje PĚTKA a reportáže do TVP5 na rok 2012.

 

5/ Různé

 

Ing. Velek pozval členy VŽP na seminář 20.12.2011 o Prokopském a Dalejském údolí.

 

Ing. Dvořák navrhl zlepšit ochranu území Prokopského a Dalejského údolí z hlediska ŽP – navrhl hlídky policie, zabránit poškozování území např. erozí, a podpořit šetrnou dopravu.

 

Ing. Velek informoval o iniciativě ke zlepšení grantových pravidel MČ Prahy 5 pro rok 2012. Ing. Vejmelka projevil zájem o spolupráci.

 

Tajemnice VŽP sestaví přehled ekologických grantů za rok 2010.

Tajemnice VŽP sestaví přehled relevantních úkolů a usnesení VŽP za minulé období 2010-2011.

 

Zapsala: Křikavová

Ověřil: Velek

Přečteno: 16397x
Publikováno: 21.12.2011, poslední změna: 02.05.2012
Vytisknout