Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

24.10.2011 (25)

Zápis z 25. schůze VŽP dne 24.10.2011

16:00 – 18:00

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Jiří Vejmelka, Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec, CSc., Jaroslav Knap, Vojtěch Zapletal, Ing. Richard Kopáček

Omluveni: Ing. Bohumil Dvořák

OŽP Ing. Kučera

Připomínky k zápisu 24. VŽP  (5/0/0)

Schválení programu 25. VŽP (5/0/0)

1/ Kontrola úkolů  minulých VŽP

Poskytnutí informaci z OSÚ – úkoly trvají.

VŽP  diskutoval pro rozpočet 2012studie :

  • úspor energií a vody pro budovy MČ Praha 5 (radnice, vzorová škola a školka) – návrh 150 tis. Kč
  • pasportizace zelených ploch vhodných pro vnitroměstskou rekreaci – návrh 50 tis. Kč,
  • hodnocení kvality zahrádkových osad na Praze 5 – návrh 50 tis. Kč.

VŽP  diskutoval pro rozpočet 2012 investiční akce :

  • Cyklo-promenáda – návrh OOS 5 mil. Kč
  • Chodník Slivenec Barrandov - návrh OOS 3,7 mil. Kč
  • Rekonstrukce parku Sady na Skalce - návrh 5,7 mil. Kč.

VŽP odložil diskusi

  • akcí VŽP pro veřejnost 2012 (Ukliďte Zemi, Den Země, Týden Evropské mobility, Týden NNO, dobrovolnictví apod.)
  • možné spolupráce s partnerskými městy v roce 2012 (např. Berlin NeuKoelln v oblasti zkušeností úspor energií, chování institucí, pogresivní výstavby, vnitroměstské rekreace, šetrné doprava, eko-sociálních projektů).

2/ Ex-post hodnocené případy s vlivem na ŽP

VŽP  diskutoval stav jednání s investorem o revitalizace Kolonie Buďánka (případ 3)

OŽP poskytl informaci o kontrole kácení stromů před domy Weberova 204-208.

3/ Ex-ante hodnocené projekty  s vlivem na ŽP

VŽP nedostal informaci  a neprojednal  vyjádření ke Konceptu nového územního plánu a podněty soukromých žadatelů  na změny územního plánu (dokumenty  na Intranetu k usnesení RMČ 38/10 z 11.10.2011)

4/  Různé

Předseda VŽP informoval o neformální dohodě s předsedou KÚR a sekretariátem KAR o vzájemném včasném informování  (zasílání pozvánek a  zápisů).

Předseda VŽP informoval  o semináři  k Radotínským  jezerům  25.10. od 18:00 v sále ZMČ.

Předseda VŽP informoval o zajištění sálu ZMČ pro seminář o Prokopském a Dalejském údolí  na čtvrtek 1.12.2011 odpoledne.

Předseda VŽP požádal členy VŽP o témata článků do zpravodaje „Pětka pro vás“, weby  www.ipetka.cz a www.tvp5.cz, a navrhl spolupráci na akcích s InfoCentrem www.infopraha5.cz.

Zapsal: O. Velek (tajemnice VŽP - dovolená)

Ověřil:

Přečteno: 16413x
Publikováno: 03.11.2011, poslední změna: 02.05.2012
Vytisknout