Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

22.8.2011 (21)

Zápis 21. schůze VŽP dne 22.8.2011

(od 16 hod do 17:30 hod)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Bohumil Dvořák,  Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal Jaroslav Knap

 

Omluveni: Jaroslav Nedvěd, RNDr. Jan Martinec

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

 

Schválení zápisu 20. VŽP (oprava formulace usnesení  na web „VŽP nesouhlasí se zavedením nočního  provozu kamionů do ulice K Barrandovu z důvodu možného zvýšení hluku a imisí v oblasti Barrandova“  -  6/0/0

 

Schválení programu 21. schůze VŽP  (6/0/0)

 

1/ Ex-post případy s vlivem na ŽP - kontrola úkolů

případ 29 –  ochrana zeleně v okolí administrativní budovy obsluhy přístavu. VŽP urguje z ÚMČ stanovisko kolem povoleni stavby

případ 10 – stavba na lesním pozemku u Šalamounky, Košíře - VŽP urguje z ÚMČ informace k případu

Případ 5- Revitalizace osady Buďánka (billbord) – VŽP urguje OSÚ (s odkazem na §51 odst, 3 b), zákona 131/200 Sb.), o  předání kopie k povolení billbordu na Plzeňské:  Uzemní souhlas  - OSÚ ob. 36-57960/201-še  14.10.2010, Závazné stanovisko  OKP MHMP č.j. S-MHMP 634702/2010 z  24.9.2010, Souhlas se   změnou - OSÚ ob. 36-11982/2011-še z 23.1.2011 a Závazné stanovisko  OKP  MHMP č.j. S-MHMP 930656/2010 z  23.11.2010, Souhlas s prodloužením doby trvání  z 11.2.2011

 

Radní pro ŽP Ing. Vejmelka informoval o jednání starosty, radní Kratochvílové a předsedy KÚR RMČ s ředitelem fy. GEOSAN o projektu revitalizace osady Buďánka.

 

Případ 30 – nové využití budovy v Prokopském údolí (K Dalejím 479) – nájemní smlouva, znalecký posudek, a další podklady jsou v uložišti souborů VŽP.

 

VŽP ukládá místopředsedovi Jaroslavu Knapovi připravit návrh postupu ekonomicky a ekologicky efektivního využití objektu. (7/0/0)

 

Ing. Velek navrhl seminář VŽP ke zlepšení ochrany Prokopského údolí na  listopad/prosinec 2011.

 

3/ Různé

Ing. Vejmelka informoval o přípravě akce www.cyklozvoneni.cz – start pelotonu z P5 je 17.9. v 10:00 od bývalého koupaliště v Klukovicích. Cíl pelotonu jsou ledárny v Braníku.

 

Ing. Velek informoval o přípravě neformální diskuse k cyklodopravě 19.9. od 15:00 v sále ZMČ (Štefánikova 13/15, P5).

Příští řádné jednání VŽP je plánováno na 12.9.2011

 

Zapsala: Křikavová

Ověřil. Velek

Přečteno: 13001x
Publikováno: 10.10.2011, poslední změna: 02.05.2012
Vytisknout