Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

8.8.2011 (20)

Zápis 20. schůze VŽP dne 8.8.2011

(od 16 hod do 17 hod)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Bohumil Dvořák,  Ing. Richard Kopáček, Marek Kukrle, RNDr. Jan Martinec,  Ing. Jiří Vejmelka, Vojtěch Zapletal

 

Omluveni: Jaroslav Nedvěd, Jaroslav Knap

 

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

 

Schválení zápisu 19. VŽP 25.7.2011  (7/0/0)

 

Schválení programu 20. schůze VŽP  (7/0/0)

 

1/ Ex-post případy s vlivem na ŽP - kontrola úkolů

 

Místopředseda VŽP  (J. Knap) urguje stanovisko OSÚ kolem povoleni stavby (případ 29 –  ochrana  zeleně  v okolí administrativní budovy  obsluhy přístavu)

 

VŽP urguje z ÚMČ informace k případu 10 – stavba na lesním pozemku u Šalamounky Košíře. V Zapletal informoval, že na podnět občanů na tajemníka o posouzení podjatosti vedoucí OSÚ se vztahuje také § 14 o vyloučení z projednávání, zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

 

K případu 9 - - stavba na lesním pozemku u stanice prahy Stodůlky Tajemnice VŽP vloží do skladu dokumentů rozhodnutí OSÚ s odvoláním paní Černé, které bylo zveřejněno na úřední desce MČ Praha 5 29.7.2011 - http://www.praha5.cz/cs/uredni-deska-dokument/7550-osukosp1862-157012011-hav-vyr-vyrozumeni-ucastniku-rizeni-o-obsahu-odvolani-ve-veci-zamitnuti-zadosti-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi-c-parc-1862-a-18635-ku-kosire-praha-5

 

Případ 5- Revitalizace osady Buďánka (billbord) Tajemnice znovu požádá OSÚ (s odkazem na §51 odst, 3 b), zákona 131/200 Sb.), o  neprodlené předání kopie k povolení billbordu na Plzeňské:

Uzemní souhlas  - OSÚ ob. 36-57960/201-še  14.10.2010, Závazné  stanovisko  OKP MHMP č.j. S-MHMP 634702/2010 z  24.9.2010 , Souhlas se   změnou - OSÚ ob. 36-11982/2011-še z 23.1.2011 a Závazné stanovisko  OKP  MHMP č.j. S-MHMP 930656/2010 z  23.11.2010, Souhlas s prodloužením doby  trvání  z 11.2.2011

 

Předseda VŽP informoval o plánované neformální schůzce s občany, kteří požadují od radnice urychlenou revitalizaci památkové zóny kolonie Budánka (www.zachanmebudanka.cz).

 

VŽP žádá RMČ Praha 5 o podání informace o současném stavu projektu revitalizace Buďánka firmou GEOSAN. (7/0/0)

VŽP doporučuje nechat zpracovat do zářijového čísla Pětky reportáž o revitalizaci Buďánek. (7/0/0)

 

 

 

3/ Ex-ante případy s vlivem na ŽP

 

VŽP diskutoval informaci z médií a od občanů o záměru MHMP od 1.9.2011 povolit noční provoz (22-6) kamionů z Prahy 4 po Jižní spojce přes Barrandovský most na Lahovický okruh (mimo Barrandovskou spojku).

 

VŽP nesouhlasí se zavedením nočního  provozu kamionů do ulice K Barrandovu z důvodu možného zvýšení hluku a imisí v oblasti Barrandova. (6/0/1)

 

Radní pro ŽP bude informovat MHMP resp. RHMP. VŽP si vyžádá z RHMP důvodovou zprávu o riziku zvýšení hluku a kompenzačních opatřeních.

 

4/ Různé

Tajemnice VŽP nechala zveřejnit od 8.8.2011 na úřední desce MČ Praha 5 informaci o vyhlášení II. kola ekologických grantů “Místo pro život” http://www.praha5.cz/cs/uredni-deska-dokument/7593-grant-misto-pro-zivot-a-ekologicke-programy. Dále vybrané organizace informovala Emailem.

 

Tajemnice požádá KMČ resp. PRE, aby ona a pracovnice kanceláře zastupitelů (pí. Tauerová) dostávaly elektronicky pozvánky a zápisy zasílané na elektronicky list VŽP.

 

Příští jednání VŽP je plánováno na 22.8.

 

Zapsala: Křikavová

Ověřil. Velek

Přečteno: 12458x
Publikováno: 10.10.2011, poslední změna: 02.05.2012
Vytisknout