Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

25.7.2011 (19)

Zápis 19. schůze VŽP dne 25.7.2011

(od 16 hod do 18 hod)

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal, Ing. Richard Kopáček, Jaroslav Knap, Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Nedvěd

Omluveni: RNDr. Jan Martinec, Ing. Vejmelka

 

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

Hosté: Mgr. Jan Hlaváček, Mgr. Radka Havlínová, Ing. Jiří Vita, PhDr. Lucie Vávrová, Karel Nejdl, Mgr. Petr Šimek, pí Hromadová, pí Prejzková

 

Schválení zápisu 18. VŽP 11.7.2011 (6/0/0)

(oprava bodu „hodnoceni DUR“ – KAR k novostavbě domů Zvíkovská/Libínská nepředložil DUR ale jen dílčí dokumentaci pro neformální konzultaci)

Schválení programu 19. VŽP (6/0/0)

Případ 10 – stavba na lesním pozemku Šalamounka stažen na návrh  V. Zapletala z programu – zašle své stanovisko k podnětu občanů na podjatosti vedoucí OSÚ.

 

1/ Ex-ante hodnocené projekty

Proběhla podrobnější presentace přípravy projektu novostavby domů Zdíkovská/Libínská.

Zástupci investora představili projekt a diskutovali vlivy na prostředí včetně návrhu na zklidnění dopravy u stavby Libínská retardéry. Zástupci občanského sdružení na Ochranu VKP Spiritka představili dohodu sdružení s investorem, která by mohla vést k nápravě současného nevhodného odvodu podzemních vod.

2/ Kontrola úkolů  minulých VŽP

trvá úkol získat materiály z OSÚ a KAR  k případu 29 – stavba administrativní budovy  v přístavu Lihovaru.

3/ Ex-post hodnocené případy - http://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

Případ 5 – revitalizace osady Buďánka. Byla podána informace o instalaci a odstranění billboardu firmy MC na pronajaté ploše firmě GEOSAN při  ulici Plzeňská.

 

Byla podána informace, že k Případu  9 (stavba na lesním pozemku Košíře u stanice Praha-Stodůlky)  a  Případu 10  (stavba  na lesním pozemku Šalamounka) je připravována reportáž do srpnového zpravodaje Pětka pro vás.

4/  Rámcový plán akcí VŽP na 2. pololetí  2011

Vedle akcí podpory  Evropského týdne mobility  předseda VŽP navrh zařadit  temata Aktualizace cyklogenerelu a Příprava zadání  procesu Agendy 21, Seminář k ochraně Prokopského a Dalejského údolí a Vyhodnocení přínosů ekologických grantů.

Po diskusi VŽP schválil akce:

  • Seminář k ochraně Prokopského a Dalejského údolí
  • Vyhodnocení přínosů ekologických grantů

(5/0/0)

 

5/ Různé

Další jednání VŽP   - schváleno na 8.8. a 22.8.2011 s tím , že tajemnice VŽP  zjistí předem usnášeníschopnost a  včas informuje členy VŽP.  (5/0/0)

 

Zapsala Křikavová

Ověřil . Velek

Přečteno: 7701x
Publikováno: 10.08.2011, poslední změna: 02.05.2012
Vytisknout