Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

13.6.2011 (16)

Zápis z 16. schůze VŽP  13.6.2011

(od 16:00 do 18:00)

Přítomni: Jaroslav Knap, Ing. Richard Kopáček, RNDr. Jan Martinec, Ing. Jiří Vejmelka, Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Omluveni: Jaroslav Nedvěd, Marek Kukrle

Hosté: Mgr. Lucie Vávrová, MUDr. A. Marinov, Ing. Jiří Vitha

OŽP: Ing. Miroslav Kučera, KAR: Ing. D. Lampová, Ing. Elena Lacinová

 

Připomínky k zápisu 14. a 15. (mimořádného) VŽP :

Ing. Vejmelka požádal o zasílání zápisů E-mailem a včasné zpřístupnění podkladových materiálů k jednání VŽP.

Vojtěch Zapletal požádal o doplnění jeho jmenovitého nesouhlasu proti schválení 4 grantů na 15. mimořádném  jednání VŽP schůzi.

Program 16.VŽP přijat bez připomínek

1/ Hodnocení DUR z environmentálního hlediska

poklady viz - \\P5mssrv01\vybor_zp\KAR-materialy\VŽP.13.6

Proběhla diskuse  urbanistických studií Smíchov Jih změna Z 2710/00 (presentace je plánována  na 16.6. od 15:00 v K330).

VŽP podporuje přerušit projednání změny a doporučeným harmonogramem KÚR:Do 31.8.2011 odbor KAR shromáždí připomínky a náměty od jednotlivců, samosprávy a dotčených odborů MČ Praha 5. Do 15.9.2011 odbor KAR připraví vyhodnocení připomínek a projedná je v příslušných komisích a výborech. Na základě získaných připomínek odbor KAR vypracuje návrh zadání na dopracování studií (+ schválení). Do 15.11.2011 studie budou dopracovány (konzultace a projednání v rozpracovanosti). Od 15.11.2011 do 31.12.2011 projednání v orgánech městské části a hl. m. Prahy.

KAR podal předběžnou  informace k návrhu změny ÚP č. parc. 386/5, 386/6 k.ú Motol (změna původní plochy campingu na sportovní halu pro zimní sporty).

Výbor se k tématu vrátí na příští 17. schůzi.

2/ Ad hoc případy

http://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

Případ 8 - žádost Mgr. Cirhana na přešetření usnesení ZMČ 25/25/2010 ve věci  ochrany a registrace VKP Spiritka - (dokumentace stížnosti  je ve skladu).

V diskusi členové VŽP doporučili sestavit odpověď starosty z platných usnesení RMČ a ZMČ.

KAR poskytne pro další jednání VŽP dokumentaci k žádosti o změnu územního plánu fy. NAVATYP.

Případ 25 – příprava investiční akce - chodník  Slivenec - Barrandov – dokumentace je  \\P5mssrv01\vybor_zp\!PRIPADY_ad_hoc\25-cyklo-spojeni_Slivenec

Případ 28 - žádost MČ Slivenec k zachování zelenému pásu u Holyně (na východ od ulice Za Knotkem). KAR navrhuje zachovat zelený pás ale posunout ho na východ a mezi vilove parcely a novou zástavbou sídliště. VŽP bere návrh KAR na vědomí.

Případ 29 - ochrana zeleně v okolí administrativní výškově budově obsluhy přístavu. VŽP požádal KAR o Informaci k administrativní výškově budově obsluhy přístavu.

Případ 7 – Hluk z nafukovací haly SSK Future  na Barrandově. Proti zkolaudování  hlučné haly se odvolali občané v okolí.

3/ Diskuse plánovaných osvětových akcí VŽP

V rámci akcí k Evropskému týdnu mobility je již domlouvána podpora  www.cyklozvoneni.cz na 17.9. u ledáren v Braniíku -  VŽP zajistil upoutávku v Pětce 6/2011. Presentace k proběhlým seminářů 20.4. a 2.6.  jsou na- \\P5mssrv01\vybor_zp\AKCE-VZP_seminare a budou publikovány  anotace v Pětce.

4/ Diskuse  strategie/plánu a programů rozvoje Prahy 5

Výbor diskutoval  plán aktivit  VŽP na 2. pololetí  2011 - např.

možnosti zadání levných studií  k pasportizaci  zelených ploch vhodných pro vnitroměstskou rekreaci (vnitrobloků, zahrádkových osad  apod.),

možnosti přípravy levných  Investiční akce k pěší a cyklo dopravu  pro 2012 (vyznačení cyklotrasy na Strakonické a Lidické, opravy chodníků u železničního mostu apod.).

kulaté stoly k jednotlivým ekologickým grantům, připomínky k pravidlům grantů  2012,

ovlivnění zadání studií  pro Strategii (plán rozvoje) a programy rozvoje Prahy 5

osvětové akce  pro  veřejnosti na témata (např. úspor energií a vody apod.).

5/ Různé

VŽP schválil následující termíny schůzí ve druhém pololetí r. 2011 (LICHÉ pondělky od 16:00 v K330)

12.9.  +  26.9.

10.10.+  24.10.

7.11  .+  21.11

5.12.  +  19.12.

Další 17. VŽP  bude 27.6. 2011

Zapsala : Věra Křikavová

Ověřil: Ondřej Velek

Přečteno: 7043x
Publikováno: 22.06.2011, poslední změna: 02.05.2012
Vytisknout