Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

6.6.2011 (15)

Zápis 15. (mimořádné) schůze VŽP dne 6.6. 2011

v místnosti 330

od 17:00  do 18:00

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, RNDr. Jan Martinec, CSc., Vojtěch Zapletal, Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd, Jaroslav Knap

 

VŽP: Ing. Miroslav Kučera

Hosté:  Ing. Jiří Vitha

 

Schválení  1. kola Ekologických  grantů „místo pro život“

Výběrová komise zasedala 6.6. od 16:00 do 17.00.

Předseda Výběrové komise Ekologických grantů Jaroslav Knap informoval o výsledku nového prověření splnění formálních podmínek pro udělení grantu.  Výběrové komise navrhuje ke schválení následující granty (viz příloha):

7 -  Tyršova MČ a ZŠ   - 30 tis. Kč

9  - Oživení o.s.  – 20 tis. Kč

10 - Společenství  pro dům č.p. 849,. 850  Praha 5 Jinonice  -  30 tis.Kč

13 -  CEPO (ARNIKA)  -  26 tis. Kč.

Celkem 106 tis. Kč

 

Vojtěch Zapletal navrhl hlasovat o schválení jednotlivých grantů zvlášť:

Pro     4          proti          3           zdržel se  2  - návrh nepřijat

 

VŽP předkládá zastupitelstvu ke schválení granty  pro projekty 7, 9, 10, 13, s tím, že u projektu 13 jsou výdaje účelově vázány na uspořádání veřejných debat a materiálové náklady s tím spojené.

Pro         7            proti       1  (Votěch Zapletal)   zdržel se     1

 

VŽP navrhuje RMČ a ZMČ schválit 2. kolo Ekologických grantů „Místo pro život“ na zbývající částku 594 tis. Kč s termínem uzávěrky podání žádostí 22.7.2011  do 12 hod.

Pro         9               proti        0          zdržel se          0

 

VŽP doporučuje, aby schválené návrhy VŽP předložil do RMČ Praha 5 a ke schválení na ZMČ Praha 5. radní Ing. Vejmelka.

Pro        8        proti                0          zdržel se          1 (Ing.  Jiří Vejmelka)

 

Zapsala: Věra Křikavová

Ověřil: Ondřej Velek

 

Příloha:

Tabulka doporučených ekologických grantů „Místo pro život“ 2011 (1.kolo):

 

 

Název a adresa žadatele

Název projektu

Anotace

Formální

hodno cení

Věcné hodnocení

(podmínky do smlouvy)

Předchozí granty z MČ Praha 5

Celkové náklady

Žádaná částka od  Prahy 5

Navržená dotace

7

Tyršova ZŠ a MŠ,  U Tyršovy školy 1/430,  158 00 Praha 5 - Jinonice

Šetrný spotřebitel aneb rozumný konzument

Poučení žáků - budoucích spotřebitelů o vlivu výrobků na životní prostředí, seznámení s ekoznačkami, tvorba reklamy z pohledu ŽP, využití použitých materiálů pro tvorbu oděvů, mapování výrobků v obchodní síti na Praze 5 z hlediska ŽP

OK

na přístroje a materiál

 

2010   10 000

36 992

36 900

30 000

9

Oživení, o.s. Lublaňská 18, 120 00 Praha 2

Bezpečné cesty do školy na Praze 5

Aktivní, samostatné a tvůrčí zapojení žáků a studentů do analýzy a řešení dopravních a ekologických problémů v okolí škol v městské části Praha 5, jejich zapojování do veřejné diskuse v rámci širší komunity městské části na území Prahy, podpora a propagace šetrné dopravy u žáků škol

OK

 

50 000

50 000

20 000

10

Společenství pro dům č.p. 849 a 850, Praha 5 - Jinonice, Laténská 849 158 00 Praha 5 - Jinonice

Výsadba zeleně v okolí bytových domů Laténská č.p. 849, 850 a Brzorádových  č.p. 851, 852

Výsadba stromů ve vnitrobloku bytových domů, vizuální a hlukové odstínění příjezdové komunikace a přilehlého parkoviště zelení, přínosem je zkvalitnění života obyvatel díky vytvoření zákoutí v zeleni, zvýšení kvality veřejných prostranství a vytvoření příjemnějšího místa jak pro místní obyvatele, tak pro kolemjdoucí občany

OK

 

 

36 000

36 000

30 000

13

Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, 130 00 Praha 3

Jaká bude Praha 5? Nový územní plán a účast občanů v rozhodování o něm

Smyslem projektu je zlepšení života obyvatel Prahy 5, příkladem je přeměna Smíchovského nádraží, spolupráce na přípravě nového územního plánu, uspořádání veřejné debaty k rozvoji Prahy 5, informační kampaně, odborného semináře, tvorba webu, letáků, zřízení informačních stánků.

OK

výdaje účelově vázány na uspořádání veřejných debat a materiálové náklady s tím spojené

99 000

92 000

26 000

Přečteno: 7647x
Publikováno: 10.06.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)
Vytisknout