Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

30.5.2011 (14)

Zápis  14.schůze VZP 30.5. 2011

v místnosti 330, ÚMČ, Nám.14 října 4, Praha 5

od 16:00 do 18:00

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Richard Kopáček, Ing. Jiří Vejmelka, RNDr. Jan Martinec, CSc., Vojtěch Zapletal

 

Omluven: Marek Kukrle, Jaroslav Nedvěd, Jaroslav Knap

 

OŽP: Ing. Miroslav Kučera

Hosté: Mgr. Jan Hlaváček

 

Zápis 13. schůze  VŽP  bez připomínek

http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-z-vzp-jednani---2011/

 

Schválen program 14. VŽP

 

1/ Ad hoc případy

------------------------

http://www.praha5.cz/cs/sekce/pripady-resene-vzp/

Případ 8- Žádost Mgr. Cirhana na přešetření  usneseni ZMČ  ve věci  obnoveni registrace VKP Spiritka – odloženo

 

Problematika ochrany zeleně v přístavu u Lihovaru – odloženo

 

Informace o kácení ve školním areálu Pod Žvahovem:

Vedoucí OŽP informoval o nepovoleném kácení stromů. OŽP vydal pravomocné rozhodnutí o přestupku proti zák. 114/1992 Sb., a uložil pokutu.  Vlastník stromů MČ Praha 5 podala ¨na správce areálu žalobu o náhradu škody na majetku.

 

2/ Diskuse akcí VŽP (podle schváleného plánu)

--------------------------------------------------------

Souhrnná informace a jednotlivé presentace ze semináře 20.5. jsou na

 

Podána informace o přípravě semináře "Progresivní a šetrné budovy (nejen) na Praze 5?" 2.6. 2011 (ke Dni ŽP OSN) – program semináře v příloze.

 

Podána Informace o akci k Evropskému týdnu mobility:  Cyklozvonění  bude 17.9. v prostoru ledáren v Braníku, Praha 4 – viz www.cyklozvoneni.cz.

 

3/ Diskuse ekologických grantů 2012

---------------------------------------------------------

Podklady  žádostí grantů 2011 - viz  \\P5mssrv01\vybor_zp\GRANTY_2011 – VŽP schválené granty  jsou připraveny  ke schválení na ZMČ 31.5.2011.

Proběhla  diskuse o lepším nastavení ekologických grantů na rok 2012.

 

4/ Hodnocení DUR z environmentálního hlediska

--------------------------------------------------------

Byla podána informace o veřejném projednání  DUR Promenády a cyklostezky  na Hořejším nábřeží  24.5.2011 - Podklady jsou  na   \\P5mssrv01\vybor_zp\Doprava-CYKLO\Cyklo-promenada

 

5/ Různé

 

Schválen "statut" pro web VŽP http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24664-vybor-pro-zivotni-prostredi :

 

„Výbor pro životní prostředí je poradní orgán zastupitelstva MČ Praha 5 (zřízený usnesením ZMČ Praha 5 ze dne  18.11.2010), který:

ex-ante posuzuje projekty s vlivem na prostředí Prahy 5,

ex-post  posuzuje stížnosti podněty občanů a organizací k zlepšení prostředí Prahy 5,

navrhuje pravidla programu ekologických grantů „Místo pro život“ a hodnotí granty,

konzultuje pozice a návrhy s dalšími poradními orgány samosprávy (zejména komisí územního rozvoje a komisí dopravy),

koordinuje (ve spolupráci s komisí dopravy) práce na rozvoji cyklistické a pěší dopravy na Praze 5, iniciuje,

shromažďuje a zveřejňuje podklady pro Strategii udržitelného rozvoje MČ Praha 5,

zveřejňuje pololetní zprávu o činnosti výboru ŽP,

pořádá diskuse expertů a osvětové akce pro veřejnost,

aj.“

 

(Pro       6             proti      0             zdržel se              0

 

Předseda VŽP  navrhl, aby informace dle zákona zveřejňované jen na 15 dní na úřední desce byly trvale dostupné a  pohodlně prohledávatelné - http://www.praha5.cz/cs/sekce/uredni-deska/ .

 

Další schůze VŽP bude 13.6.2011

 

Zapsala: Věra Křikavová  30.5.2011

Ověřil: Ondřej Velek

 

Příloha:

Program  semináře 2.6.2011

Progresivní a šetrné budovy (nejen) pro Prahu 5

Čtvrtek 2. 6. 2011 od 16:00 do cca 19:00

Sál zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13/15, Praha 5

Smyslem semináře, pořádaného ke dni Životního prostředí OSN, je informovat zastupitele, úředníky, projektanty, podnikatele a aktivní veřejnost o šetrných budovách a nástrojích progresivních radnic, které šetří náklady za energie, podporují a investují nízkonenergetickou a pasivní (aktivní) výstavbu na svém území, a pozitivně ovlivňují své zaměstnance a dodavatele k odpovědnějšímu chování…

Přednáškový sál je otevřen již od 15:30 - registrace, drobné občerstvení

16:00 – Krátká úvodní slova

Boris Zupančič -  Česká rada pro šetrné budovy www.setrnebudovy.cz

Michal Broža – Informační středisko OSN www.osn.cz

Ondřej Velek - Výbor pro životní prostředí ZMČ Praha 5 www.praha5.cz

Hlavní přednášky

Švédské HAMMARBY - první město světa navržené dle zásad udržitelného rozvoje - revitalizace devastovaných území (brownfields) z iniciativy radnice Stockholmu

Ing. arch. Oleg Haman - www.CASUA.cz

Nástroje obcí k úsporám energií, pro podporu obnovitelných zdrojů, certifikaci budov

Mgr. František Macholda, MBA,  Ing. Jiří Beranovský, Ph.D. - www.ekowatt.cz

Jak může radnice (nejen Prahy 5) v krizi svým chováním šetřit rozpočet i prostředí?

Kateřina Janatová,  MUDr. Lenka Pipková - www.setrnakancelar.cz

Přestávka na občerstvení

Panelová diskuse Perspektivy udržitelné výstavby, energetiky, mobility na komunální úrovni – příklady

Vstup volný

Presentace přednášek budou po semináři na stránkách

Výboru pro životní prostředí ZMČ Praha 5

http://www.praha5.cz/cs/sekce/seminare/

Přečteno: 7137x
Publikováno: 10.06.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)
Vytisknout