Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2011

 
 
 

7.3.2011 (8)

8. schůze VŽP 7.3. 2011

od 16:00 v místnosti 330, ÚMČ, Nám 14.října 4, Praha5

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Vojěch Zapletal, Ing. Richard Kopáček, Jaroslav Nedvěd, Ing. Bohumil Dvořák, Jaroslav Knap, Ing. Jiří Vejmelka, Marek Kukrle

Omluven: Dr. Jan Marinec

Hosté: Ing. Lacinová, Ing. Lampová, Ing. Kučera, Mgr. Havlinová, Ing. Heissler, Mgr. Najmon, Ing. Ježková, Ing. Veselý (Praturb, s.r.o.)

K 7. zápisu VŽP nebyly připomínky.

Schválen navržený program

1/ METODIKA  hodnocení DUR z environmentálního hlediska

Proběhla diskuse k návrhu „kritérií“ hodnocení DUR z environmentálního hlediska (v příloze 7. Zápisu VŽP). Předseda VŽP navrhne komisí územního rozvoje a dopravy koordinovat a pořádat společně jedno veřejné představení předkládaných DUR do poradních orgánů.

KAR představila dokumentaci REZIDENCE TURBOVÁ (DUR - úprava směrné části) Pozemky č. 830/1, 2, 3, 832, 833/1, 2, 3 – k. ú. Košíře.

Členové VŽP diskutovali soulad historických a moderních částí projektu a problém navýšení parkovacích míst a souvislosti s úpravou navržené směrné části ÚPn (zvýšení míry vyžití území OB z kódu B na kód D).

VŽP bere návrh na vědomí a požaduje informaci o kompenzaci úbytku zeleně (cca 2 000 m2), předložení tabulek a zákresu zeleně. VŽP požaduje informaci o nakládání s vodami (v objektu je pramen) a o energetické náročnosti projektovaného komplexu (hlasování: 6 / 0 / 0 - přítomno 6 členů)

2/ PRIORITIZACE  ad hoc případů

Členové VŽP jsou vyzváni, aby vybrali pro příští VŽP vhodné případy ze skladu dokumentů  \\P5mssrv01\vybor_zp (např. VKP Spiritka, park Kavalírka, černá stavba Šmukýřka v PP Vidoule/Motol apod.). Výběr případů a garantů k daným případům je odložen na další jednání VŽP.

3/ SCHVÁLENÍ  návrhu procesu přípravy „Strategie  udržitelného rozvoje P5“

Ke ZPRÁVĚ pro ZMČ (v příloze http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-z-vzp-jednani---2011/208439-7zapis-vzp-2122011 ) nebyly připomínky. Předseda VŽP připraví pro diskusi a schválení plán několika akcí VŽP na rok 2011 (např. osvětové akce Den Země 22.4., Den ZP OSN 5.6., Evropsky týden mobility), a dále návrh přípravy strategie udržitelného rozvoje včetně financování podkladových studií apod.

4/ RŮZNÉ

Radní Jaroslav Nedvěd poskytne VŽP informaci o výběrovém řízení na další rozvoj projektu „Strom do každé ulice“.

Vyúčtování ekologických grantů za rok 2010 předloží tajemnice do RMČ 22.3. a následně předseda VŽP do ZMČ 24.3. Obdobně radní Jiří Vejmelka předloží návrh ekologických grantů na rok 2011 do RMČ a předseda VŽP na ZMČ 24.3. Výběrová komise grantů 2011 bude navržena na 9. VŽP.

Zapsala: Křikavová

Ověřil:  Velek

Přečteno: 7065x
Publikováno: 21.03.2011, poslední změna: 02.05.2012
Autor: Volené orgány (zastupitelstvo, rada)
Vytisknout