Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2010

 
 
 

14.9.2010 (5)

Z á p i s

z V. schůzky Výboru pro Životní Prostředí (VŽP) konané dne 14. 9. 2010

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni:

p. Ing. Bohumil Dvořák, p. Ing. Herbert Heissler, p. Mgr. Jan Hlaváček, p. Aleš Kohout, pí Ing. Angela Morávková, p. Ing. arch. Tomáš Reml

pí Ing. Eva Havránková, pí Věra Křikavová - ODŽ (bez hlasovacího práva)

Omluveni:

p. Ing. Petr Horák

Hosté:

p. Šesták, pí Nekvasilová - Rembroke Jinonice; p. T. Zima; pí Ing. arch. Elena Lacinová - OÚR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválení zápisu ze IV. schůzky VŽP konané dne 1. 6. 2010

Hlasování: (přítomno 5 členů)  pro  -  5,  proti  -  0,  zdržel se  -  0

Schválení programu V. schůzky VŽP

Hlasování: (přítomno 5 členů)  pro  -  5,  proti  -  0,  zdržel se  -  0

 

Program:

I.        Úprava směrné části ÚPn „Rezidenční objekt Radlice - Na Farkáně IV“ k. ú. Radlice

II.       „Obnova a dostavba osady Buďánka“

III.     „Q5 Waltrovka - Administrativní centrum The Square“ - studie před DÚR

IV.     Potkani poblíž autobusové zastávky č. 197 a 198 Smíchovské nádraží

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

K bodu programu č. I

Úprava směrné části ÚPn „Rezidenční objekt Radlice - Na Farkáně IV“ k. ú. Radlice

Návrh usnesení:

Výbor požaduje doplnění o vizualizace projektu a poté předložení na následující schůzku.

Hlasování: (přítomno 6 členů)  pro  -  6,  proti  -  0,  zdržel se  -  0

 

K bodu programu č. II

„Obnova a dostavba osady Buďánka“

Návrh usnesení:

1. Výbor souhlasí s úpravou směrné části ÚPn U0899 k. ú. Smíchov, spočívající v úpravě míry využití území z kódu „C“ na „D“ podle předložené dokumentace dat. 04/2010.

2. Výbor souhlasí s umístěním stavby „Obnova a dostavba osady Buďánka“ k. ú. Smíchov podle předložené dokumentace dat. 04/2010.

Hlasování: (přítomno 6 členů)  pro  -  6,  proti  -  0,  zdržel se  -  0

 

K bodu programu č. III

„Q5 Waltrovka - Administrativní centrum The Square“ - studie před DÚR

Návrh usnesení:

Výbor souhlasí s návrhem stavby „Administrativní centrum The Square“ podle předložené dokumentace dat. 08/2010 a doporučuje dopracovat dokumentaci k územnímu řízení (DÚR).

Hlasování: (přítomno 6 členů)  pro  -  6,  proti  -  0,  zdržel se  -  0

 

K bodu programu č. IV

Potkani poblíž autobusové zastávky č. 19-7 a 198 Smíchovské nádraží

Stížnost paní Libuše Pojerové na výskyt potkanů na autobusovém nádraží Smíchov byla předána příslušným institucím. Průběh řešení stížnosti na přemnožení hlodavců v uvedené lokalitě bude nadále pracovnice ODŽ ÚMČ Praha 5 sledovat a nové informace postoupí VŽP.

 

 

V Praze dne 14. 9. 2010

Zapsala: Věra Křikavová - 257 000 264

Zápis schválila: Ing. Angela Morávková

Přečteno: 18864x
Publikováno: 05.10.2010, poslední změna: 30.04.2012
Vytisknout