Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor pro životní prostředí šipka doprava Zápisy z jednání VŽP šipka doprava vzp_2010

 
 
 

1.6.2010 (4)

Z á p i s
ze IV. schůzky Výboru pro Životní Prostředí (VŽP) konané dne 1. 6. 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přítomni:
p. Ing. Bohumil Dvořák, p. Ing. Petr Horák, p. Aleš Kohout, pí Jitka Matoušková, p. Ing. arch. Tomáš Reml
p. Ing. Miroslav Kučera, pí Věra Křikavová - ODŽ (bez hlasovacího práva)
Omluveni:
p. Mgr. Jan Hlaváček, p. RNDr. Jan Martinec, CSc., pí Ing. Angela Morávková
Hosté:
p. Straka; p. Hejda; pí Ing. arch. Elena Lacinová, pí Ing. Dita Lampová - KAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválení programu IV. schůzky VŽP
Hlasování: (přítomni 4 členové) pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0
Program:
I. Úprava směrné části UPn „Villadomy Vyhlídka“ na pozemku č. parc. 4673/1 k. ú. Smíchov
II. Přestavba Na Hřebenkách 60, čp.1284, na pozemcích č. parc. 3159/1,2,4,6-8 k. ú. Smíchov
III. „BD Tetínská“ na pozemcích č. parc. 442/21,22,25 k. ú. Radlice - architektonická studie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K bodu programu č. I
----------------------------
Úprava směrné části UPn „Villadomy Vyhlídka“ na pozemku č. parc. 4673/1 k. ú. Smíchov
Návrh usnesení:
Výbor požaduje odložit dokumentaci na další zasedání výboru. Materiál je třeba doplnit o návrh na občanskou vybavenost a hospodaření s dešťovými vodami.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
K bodu programu č. II
-----------------------------
Přestavba Na Hřebenkách 60, čp.1284, na pozemcích č. parc. 3159/1,2,4,6-8 k. ú. Smíchov
Návrh usnesení:
Výbor odkládá materiál a požaduje doplnit o panoramatické zákresy, lepší využití území i s ohledem na výskyt pramenů v okolí stavby.
K bodu programu č. III
------------------------------
„BD Tetínská“ na pozemcích č. parc. 442/21,22,25 k. ú. Radlice - architektonická studie
Návrh usnesení:
Výbor požaduje zachování stávající pěší komunikace, zajištění náhradní výsadby, začlenění návrhu na hospodaření s dešťovými vodami do projektu, zatravnění a osázení střešní konstrukce garáže vhodnými dřevinami.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0
V Praze dne 1. 6. 2010
Zapsala: Věra Křikavová - 257 000 264
Zápis schválil: Ing. Bohumil Dvořák
Přečteno: 18292x
Publikováno: 09.07.2010, poslední změna: 30.04.2012
Vytisknout