Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sociální a zdravotní (old) šipka doprava Zápisy z jednání - 2010

 
 
 

Zápis z 1. jednání sociální a zdravotní komise ze dne 8. 12. 2010

ZÁZNAM Z 1. JEDNÁNÍ KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

 

Konané dne 8.12.2010 v 16 hod. v budově Městské části Praha 5, nám. 14. října 4, 3.patro, č.dveří 330

 

Přítomni:              Mgr. Bubníková – předsedkyně komise sociální a zdravotní

                               Ing. Vlasta Váchová

                               Mgr. Martina Atlasová

                               JUDr. Naděžda Kratochvílová

Mgr. Radka Havlinová

Mgr. Lucie Vávrová, PhD.

Mgr. Koričová

PhDr. Helena Volechová

Ondřej Velek

Hana Stejskalová – zástup za zapisovatelku Hanu Hrabětovou

Omluveni:            Jana Mrázková

                               MUDr. Angel Marinov

                               Mgr. Terezie Hradilková

                              

Program jednání Komise sociální a zdravotní:

 

Zahájení  - Mgr. Bubníková nastínila program 1. jednání komise, představení členů a přítomných hostů, Mgr. Atlasová – byla stanovena ověřovatelkou zápisu z jednání této komise

 

Vymezení náplně práce komise

-          Mgr. Bubníková seznámila členy s kompetencemi a cíli komise:

-          Prevence sociálně patologických jevů (drogy, dětský alkoholismus, šikana, záškoláctví, trestná činnost) – spolupráce s Oddělením sociální prevence, popřípadě s bezpečnostní a školskou komisí

-          Neziskové organizace jako poskytovatelé sociálních služeb – monitoring jejich činnosti, dlouhodobá podpora, podpora vzniku nových v návaznosti na potřeby obyvatel Prahy 5

-          Komunitní plánování

-          Podpora sociálního podnikání na území Prahy 5

-          Návrh na vytvoření pozice „koordinátor pro osoby se zdravotním postižením“ – poradenství pro ZP, komunikace s neziskovými organizacemi, přiblížení světa lidí se zdravotním postižením veřejnosti

 

Ing. Váchová sdělila, že vedle sociální a zdravotní komise byl také zřízen sociální výbor, jehož je předsedkyní – sociální výbor zasedá 2x měsíčně, řeší zejména problematiku přidělování bytů, sociální problematiku a problémy související

 

Jednací řád komisí – seznámení Stanovení termínů zasedání komise pro rok 2011 – zapisovatelka zjistí volné termíny pro zasedání komise Diskuse

-          Pan Velek upozorňuje na nedořešený systém v Jednacím řádu – zadávání úkolů, pozvánky, sdělování termínů setkání

-          Pan Velek se dále dotazuje na agendu rozdělováním sociálních bytů

-          Ing. Váchová – sociální výbor byl již se systémem rozdělování soc. bytů seznámen

-          Komise sociální a zdravotní bude tuto problematiku řešit v rámci koncepčního řešení sociální problematiky, bude se navazovat na materiál střednědobého plánu minulého období, dále se bude situací zabývat také komise sociálně právní ochrany dětí

-          Seznámení s problematikou sociálně patologických jevů na území Prahy 5

-          Možnost pozvání na jednání komise vedoucího MO PČR Barrandov – nadpor. Bc. Jurenku v rámci řešení podávání alkoholických nápojů nezletilým, dále navázat na  spolupráci s Odborem živnostenským – prodej alkoholických nápojů nezletilým v provozovnách

 

Úkoly:

-          V souvislosti s řešením sociálně patologických jevů na území Prahy 5 oslovit nadpor., Bc. Jurenku – vedoucího Místního oddělení PČR Barrandov a pozvat ho jako hosta na jednání komise

-          Zajistit přehled volných termínů pro zasedání komise a následné vyrozumění

Přečteno: 4225x
Publikováno: 06.04.2011, poslední změna: 13.04.2011
Autor: Odbor sociální
Vytisknout