Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise pro regeneraci (před sloučením s Komisí kulturní a pam. péče) šipka doprava Zápisy z jednání r. 2009

 
 
 

Zápis ze 17. zasedání Komise pro regeneraci RMČ Praha 5 z 3. 3. 2009

Z Á P I S
 
ze  17. zasedání
 
Komise pro regeneraci RMČ Praha 5, konaného dne 3. 3. 2009 od 15,00 hodin.
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha)
 
Program:
 
Zahájení Schválení zápisu ze 13., 14.  a 16. jednání komise Schválení programu. Informace o Malostranském hřbitově Návrh na digitalizaci plánů architektonicky významných budov Informace o plánech regenerace Jinonic a Janáčkova nábř. Informace o pracích na Sala Terreně v ulici Na Popelce Různé
 
 
 
Ad 1) Předseda komise přivítal přítomné a konstatoval, že je komise opět neusnášeníschopná a není proto možné hlasovat v bodu 2 a 3.
Ad 4) Dr. Ebel informoval přítomné, že v rámci rozpočtu MČ Praha 5 byly schváleny prostředky na alespoň průzkum alespoň části Malostranského hřbitova, jehož výstupem bude odhad nákladů na restaurování a také návod, jak restaurování provádět. Zároveň bude sloužit jako podklad pro získávání prostředků na opravy. V nedávné době došlo na hřbitově ke zřícení Platzerova pomníku, který byl upevněn na hřbitovní zdi. Odhadované náklady na opravu činí 45 tis. Kč. Desku není vhodné napevno přidělat zpět ke zdi, neboť ta neustále pracuje. V současné době je přes mst. Herolda jednáno s vlastníkem hřbitova – Magistrátem hl. m. Prahy o možnostech vyřešení této situace. Pí. Matoušková dále navrhla provést očištění náhrobku manželů Duškových.
Ad 5 a 6) V rámci rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2009 byly schváleny i prostředky na vypracování koncepcí regenerace Jinonic (od Jinonického zámečku po kostelík sv. Vavřince) a Janáčkova nábřeží. Předseda komise Dr. Ebel požádá pí. Dr. Drmotovou o administrativní vyřízení objednání koncepcí u pí. Ing. Blanky Košatkové. Cena by neměla přesáhnout částku 100 tis. Kč za jednu koncepci, předpokládaný termín dokončení je podzim roku 2009. Dr. Ebel v rámci hledání vhodného zpracovatele návrhů navštívil MK ČR, kde měl možnost seznámit se s koncepcemi několika autorů. Důvodem volby Ing. Košatkové je její odborná znalost problematiky (dlouhodobě pracovala na MK ČR) a také vysoká úroveň zpracování jejího předchozího projektu.
V rámci přípravy koncepce regenerace budou zároveň digitalizovány i plány domů v předmětných lokalitách. Následně by pak mohla proběhnout výstava těchto dokumentů v Galerii Portheimka.
Ad 7)  Oprava Sala Terreny v ulici Na Popelce probíhá již dva roky. Současné době se čeká na rozhodnutí památkového ústavu o konečném typu podlah, neboť byly nalezeny fragmenty několika typů povrchů (cihly, valounky,...). Dále bude třeba ještě vybudovat přístupové schody a připevnit mříže. Podle nových zjištění mohla budova sloužit i jako pavilon pramenu. Článek o Sala Terreně by se měl objevit v příští Pražské pětce. Dr. Ebel by rád stavbu nabídl k užívání nedaleké ZUŠ. Úprava okolí bude zadána jako ročníková práce na katedře architektury, tj. vzniknou návrhy bez finanční účasti MČ Praha 5.
Ad 8) Dále byl diskutován problém se zahrádkářskou kolonií nacházející se za Galerií Nové Butovice. Dle pí. Matouškové jsou majetkové vztahy k pozemkům nejasné a řeší je soud.
Zapsala: Marta Jiroudková
PhDr. Daniel Ebel
předseda Komise pro regeneraci RMČ Praha 5
Přečteno: 3086x
Publikováno: 04.03.2009, poslední změna: 04.03.2009
Vytisknout