Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise informatiky šipka doprava Zápisy z jednání komise informatiky šipka doprava Zápisy z jednání r. 2003

 
 
 

Zápis z 3. jednání komise informatiky

Zápis z Komise informatiky

z jednání č. 3, konaného dne  18.3. 2003

 

za účasti členů: B. Dvořák, RNDr. M. Škaloud, H. Heissler, M. Stránský, M. Macek

nepřítomni: M. Tichý

    omluveni: M. Jančík

    za OIN: Ing. K. Sloup, D. Matoušková

 

 

1)       Předložení E-grantů k posouzení

-  bylo předloženo 5 projektů

-  žadatelé o grant musí doplnit, zda  žádají i na jiných místech

-  p. Heissler prověří projekt na Integrovaný informační systém pro útulky zvířat

-  po přidělení grantu by měli žadatelé  umístit na svých webových stránkách  odkaz na stránky ÚMČ Praha 5

2)       Dohodnuta úprava vstupu  zastupitelů na stránky dle loginu

3)       Volba místopředsedy  

-  navržen H. Heissler

-  hlasovali: B. Dvořák, RNDr. M. Škaloud, H. Heissler, M.Stránský,  M. Macek

-  pro: 5 hlasů, proti: 0, zdržel se: 0

Konec jednání v 17:00 hod.

Zapsala Dita Matoušková

Přečteno: 12653x
Publikováno: 21.03.2003, poslední změna: 21.03.2003
Vytisknout