Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sociálně zdravotnická šipka doprava Zápisy z jednání komise sociálně zdravotnické 2003

 
 
 

zápis č.9

Zápis č.9 sociálně zdravotní komise konané dne 2.10..2003 

                 Zápis č.9 sociálně zdravotní komise konané dne 2.10..2003

Přítomni: Mgr. L.Vávrová , ing. L.Vacková, , J.Matoušková, R.Peterková

                MUDr.J.Knobloch,MUDr. B.Karpetová , Mgr.M.Bosáková, B.Altner

                

Omluveni: Doc.E.Jelínková, bc. D.Stecher, Mgr.A.Sedlačíková, Mgr.E.Švecová

                 

 Program:          1)  zahájení

2)      odsouhlasení programu

3)      kontrola usnesení

4)      návrh na zvýšení platby ošetřovného dětí v jeslích od 1.1.2004

5)      provozní a domácí řád azylového domu pro matky s dětmi

6)      seznam žadatelů o byt  v domě s pečovatelskou službou

7)      různé

 

ad 1)  Jednání komise zahájila Mgr. L.Vávrová

ad 2)  Odsouhlasení programu                                        

                                                                                   

ad 3)  Kontrola plnění usnesení

ad 4)  Návrh usnesení: komise schvaluje návrh na zvýšení platby ošetřovného dětí v jeslích

          od 1.1.2004  dle varianty č. 1        

hlasování: 6/0/1

ad 5)  Návrh usnesení: komise doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit provozní  a domácí

          řád azylového domu pro matky s dětmi od 1.10.2003

hlasování: 7/0/0

           

ad 6)   Návrh usnesení: sociálně zdravotní komise bere na vědomí aktuální seznam žadatelů

           o byt v domě s pečovatelskou péčí

hlasování: 7/0/0

ad 7)  Informace ing. L.Vackové, vedoucí OSZ o stížnostech obyvatelů azylového domu

          na pí. Gomezovou

         Příští schůzi tj. 6.11.2003  budou komisi OSZ poskytnuty informace od  Mgr L.Vávrové

          o ordinaci  MUDr.Ezechiáše ve zdravotním středisku Hlubočepy

        

         

Zapsala:J. Kvapilová                                                       Mgr.Lucie V á v r o v á 

                                                                                         předsedkyně KoSz

Ověřila: Mgr.L.Vávrová                                

                 Příští schůze je 6.11. 2003 v 15.00 hod. Œtefánikova  15

      

                          

               

                

                   

                                     

   

 

            

                 

                     

                                          

                   

  

 

Přečteno: 13405x
Publikováno: 23.10.2003, poslední změna: 23.10.2003
Vytisknout