Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sociálně zdravotnická šipka doprava Zápisy z jednání komise sociálně zdravotnické 2003

 
 
 

zápis č.7 socialní zdravotní komise

                 Zápis č. 7 sociálně zdravotní komise konané dne 3.7.2003

Přítomni: Mgr. L.Vávrová , ing. L.Svobodová, B.Altner, Doc.Dr.E.Jelínková,CSc,

                J.Matoušková, R.Peterková, MUDr. B.Karpetová , E.Krčmářová ( zástup

               za Mgr. M.Bosákovou) 

Omluveni: MUDr.J.Knobloch, Mgr. M.Bosáková, Mgr.A.Sedlačíková, Bc. D.Stecher,

                  Mgr.E.Švecová

 Program:          1)  Zahájení

2)     Kontrola plnění usnesení

3)     Odsouhlasení programu

4)     Den zdraví

5)     Různé

 

ad 1)  Jednání komise zahájila Mgr. L.Vávrová

ad 2)  Kontrola plnění usnesení                                        

                                                                                  

ad 3)  Program jednání byl jednomyslně schválen

ad 4)  Každoroční akce Den zdraví dne 29.5.2003 – informace pí. E.Krčmářové z CSOP

          ( viz příloha – zpráva ze „Dne zdraví“ )          

          

ad 5)  Informace Mgr.L.Vávrové ze setkání místostarostů  pro sociální oblast

          a)  LSPP –koncepce MHMP se rozchází s názory jednotlivých městských částí

MČ Praha 5 je pro zachování stávající LSPP

b)  řešení přidělování míst v domovech důchodců a v penzionech

- je třeba ze strany MHMP přijít s novou koncepcí, počty žadatelů neodpovídají

                  realitě

Zapsala: J.Kvapilová                                                        Mgr. Lucie  V á v r o v á

                                                                                             předsedkyně KoSz

Ověřila: Mgr. L.Vávrová         

Vzhledem k tomu, že většina členů sociálně zdravotní  komise bude mít v srpnu dovolenou,

přítomní členové rozhodli o zrušení termínu zasedání dne 7.8.2003

                          

                Příští schůze je 4. 9. 2003 v 15.00 hod.

 

                

                  

                                     

   

 

            

                 

                     

                                          

                   

  

 

Přečteno: 13874x
Publikováno: 17.09.2003, poslední změna: 17.09.2003
Vytisknout