Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sociálně zdravotnická šipka doprava Zápisy z jednání komise sociálně zdravotnické 2003

 
 
 

Zápis č. 8 sociálně zdravotní komise

                 Zápis č. 8 sociálně zdravotní komise konané dne 11.9.2003

Přítomni: Mgr. L.Vávrová , ing. L.Vacková, Doc.Dr.E.Jelínková,CSc, J.Matoušková,

                R.Peterková, MUDr. B.Karpetová , Mgr.E.Švecová, Mgr.M.Bosáková,

                Mgr.A.Sedlačíková, Bc.D.Stecher

Omluveni: MUDr.J.Knobloch,  B.Altner

                 

 Program:                   1)  zahájení

2)     odsouhlasení programu

3)     kontrola usnesení

4)     návrh rozpočtu na 2004

5)     vybudování bytů zvláštního určení na Valentince 5

6)     LSPP

7)     příspěvek na osobní asistenci

8)     příspěvek pro českou asociaci ergoterapeutů

9)     různé 

 

ad 1)  Jednání komise zahájila Mgr. L.Vávrová

ad 2)  Odsouhlasení programu                                        

                                                                                   

ad 3)  Kontrola plnění usnesení

ad 4)  Komise vzala na vědomí plán rozpočtu z kapitoly 05 na rok 2004        

          

ad 5)  Komise vzala na vědomí záměr k vybudování bytů zvláštního určení na Valentince 5

         

ad 6)  Na provoz LSPP vyčleněno 7.800.000,-Kč na rok 2004 – stejná částka jako v roce 2003 

ad 7)  Návrh usnesení: komise doporučuje příspěvek na osobní asistenci

          pí. J. Koubové částku ve výši 1.440,.- Kč pro rok 2003 a stejnou částku ve výši

          1.440,- Kč pro rok 2004

          pí. J. Kyselkové částku ve výši 2.160,- Kč pro rok 2003 a stejnou částku ve výši

          2.160,- Kč pro rok 2004

hlasování: 8/0/0

  

ad 8)  Návrh usnesení: komise podporuje udělení příspěvku ve výši 4.000,- Kč na úhradu

          přepravy osob se zhoršenou pohyblivostí a na Mezinárodní výroční konferenci konanou                                                                    

          ve dnech 31.10. a 1.11. 2003 v Národním domě na Smíchově

hlasování:8/0/0

ad 9)  Bc. D.Stecher navrhuje , aby poskytnutí částky 4.000,- Kč MČ Praha 5 bylo písemně

          publikováno     

hlasování: 4/4/0

          Návrh usnesení: komise doporučuje udělení příspěvku sl. R. Hrozné ve výši 15.000,-Kč

          na zakoupení  Notebooku                                            

hlasování: 8/0/0

Zapsala: J.Kvapilová                                                        Mgr. Lucie  V á v r o v á

                                                                                             předsedkyně KoSz

Ověřila: Mgr. L.Vávrová         

                          

                Příští schůze je 2. 10. 2003 v 15.00 hod. v prostorách OSZ Plzeňská 115
Přečteno: 13472x
Publikováno: 17.09.2003, poslední změna: 18.03.2004
Vytisknout