Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sociálně zdravotnická šipka doprava Zápisy z jednání komise sociálně zdravotnické 2003

 
 
 

Zápis č. 5 sociálně zdravotní komise konané dne 15.5.2003

                 Zápis č. 5 sociálně zdravotní komise konané dne 15.5.2003

Přítomni: J. Matoušková, B.Altner, Prof.MUDr.J.Knobloch, DrSc. Mgr.E.Švecová,

 Doc.Dr. E.Jelínková, CSc, Bc. D.Stecher, Mgr. M.Bosáková

Omluveni: Mgr. L.Vávrová, R.Peterková, Mgr. Sedlačíková, ing. L.Svobodová

 Program:          1)   Zahájení

2)      Kontrola zápisu komise č. 4 ze dne 3.4.2003

3)      Odsouhlasení programu

4)      Projekt LORM –poradenství a služby pro hluchoslepé

5)      Den zdraví –info Mgr. M.Bosáková

6)      Různé

Prohlídka nových prostor CSOP 

 

ad 1)  Jednání komise zahájila pí. J. Matoušková

ad 2)  Zápis odsouhlasen                                         

 

                                                                                     

ad 3)  Program jednání byl jednomyslně schválen

ad 4)  Usnesení: komise doporučuje poskytnutí finanční podpory ve výši 30.000,-Kč projektu 

        „Poradenství a služby pro hluchoslepé „ –projekt LORM             

hlasování: 5/0/0

          Žádáme Mgr. L.Vávrovou o prošetření výše nájemného 10.000,-Kč měsíčně          

          spol. LORM, Zborovská 62, a navrhuje  postoupení  kroků o nižší nájemné

hlasování: 6/0/0 

ad 5)  Informace Mgr.Bosákové o každoroční akci  Den zdraví  

          Dne 29.5.2003 se koná akce  Den zdraví,  od 13.00 do 17.00 hod. ve vestibulu 

          Štefanikova 13    

         

ad 6) Usnesení komise: odd. péče o dítě – návrh na odpis nevymahatelných pohledávek ve              

         výši 76,003,- Kč,  sociálně zdravotní komise doporučuje  odpis       

hlasování: 6/0/0

ad 7)  Příští program – o redukci lékařské pomoci ZZ Barrandov

            

ad 8)   Informace p. Altnera o přidělování bytů  do DPS, návrh na vyčlenění manželských      

           párů  do samostatného pořadníku

ad 9)   Komise sociálně zdravotní  projednávala problém v umístění soc.odboru  do            

           zrekonstruované Staré radnice . Pokládá tento záměr za nevhodný z důvodu přístupu

           zdravotně a sociálně  postižených občanů z celého obvodu Prahy 5 (Slivenec,Holyně,

           Barrandov a další) a navrhuje změnu tohoto rozhodnutí tak, aby soc.odbor zůstal v

           původních prostorách      

hlasování: 5/1/0 

            

                       

                        

        

Zapsala: J.Kvapilová                                      

Ověřila: J. Matoušková                                                 Mgr. Lucie V á v r o v á

                                                                                          předsedkyně KoSZ

 

                  Příští schůze je 5. června 2003 v 15.00 hod.

           Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže ( SKNEDAM)

           Název projektu: Sociálně společenské aktivity

           požadovaná částka: 40.000,-Kč

           požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

            Nadace BONA

            název projektu: Sociálně společenské aktivity

            požadovaná částka: 100.000,- Kč

            požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

             Rytmus o.s.

             název projektu: Škola pro všechny

             požadovaná částka: 60.000,- Kč

             požadovaná částka udělena

hlasování:  7/0/0

              BAOBAB o.s.

              název projektu: Centrum včasné rehabilitace a resocializace, určené pro osoby v

              počátečních fázích schizofrenního onemocnění

              požadovaná částka: 52.000,- Kč

              grant nebyl udělen

hlasování: 7/0/0

               R-MOSTY

               název projektu: ŘETÍZEK

               požadovaná částka: 64.000,- Kč

               udělena částka 25.000,- Kč na publikace

hlasování: 7/0/0

               Svaz důchodců České republiky –MO Praha 5

               název projektu: Sociálně společenské aktivity

               požadovaná částka: 20.000,- Kč

               navrhovaná částka: 10.000.- Kč

hlasování: 2/0/5

               schválená částka:      8.500,- Kč

hlasování: 7/0/0

                HESTIA

                název projektu: Výcvikový program pro dobrovolníky

                požadovaná částka: 22.450,- Kč

                požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

                KONTAKT bB o.s.

                název projektu: Rehabilitačně- sportovní aktivity osob se zdravotním postiže-

                ním, občanů MČ Praha 5

                požadovaná částka 32.500,- Kč

               grant nebyl udělen

hlasování: 5/1/1

               

                RYTMUS o.s.

                název projektu: Agentura pro podporované zaměstnání

                požadovaná částka: 71.820,- Kč

                požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

ad 5)  Projekt Šance – pobyt pro seniory – informace Pražská 5

Zapsala: J. Kvapilová

Ověřila: Mgr. L. Vávrová                                    Mgr. Lucie V á v r o v á

                                                                              předsedkyně KoSZ

                   Příští schůze je 3.dubna 2003 v 15.00 hod.               

                 

                     

                                          

                    

  

 

Přečteno: 13977x
Publikováno: 22.05.2003, poslední změna: 22.05.2003
Vytisknout