Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sociálně zdravotnická šipka doprava Zápisy z jednání komise sociálně zdravotnické 2003

 
 
 

Zápis č. 3 sociálně zdravotní komise konané dne 6.3.2003

                 Zápis č. 3 sociálně  zdravotní komise konané dne 6.3.2003

Přítomni: Mgr. L. Vávrová, J.Matoušková, B.Altner, Mgr. Sedlačíková, Prof.MUDr.J.

                Knobloch, DrSc.,R.Peterková, Mgr.E.Švecová, Ing.L.Svobodová, Mgr.M.Bosáková

Omluveni: Bc.D.Stecher, Doc.Dr.E.Jelínková, CSc.

 Program:          1)   Zahájení

2)      Odsouhlasení programu

3)      Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci –snížení počtu lůžek

4)      Projednání žádosti o granty

5)      Ostatní

ad 1)  Jednání komise zahájila  Mgr. L.Vávrová

ad 2)  Program jednání byl jednomyslně schválen                                          

 

                                                                                     

ad 3)  Komise doporučuje snížení počtu lůžek z původního počtu 31 na počet lůžek 29

hlasování: 6/1/0

 

ad 4)  Projednání žádostí o granty dle seznamu

          Domov svaté rodiny

          Název projektu Podpora integračního programu  pro osoby s mentálním

          a  kombinovaným  postižením

          požadovaná částka : 24.000,- Kč

          grant nebyl udělen

hlasování: 7/0/0

           TJ Sokol Smíchov

           Název projektu: Rehabilitační cvičení pro seniory

           požadovaná částka: 7.000,- Kč

           požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

            Dům dětí a mládeže

            Název projektu: Integrace romské populace

            požadovaná částka: 15.000,- Kč

            grant nebyl udělen

hlasování: 6/1/0

             Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM)

             Název projektu: Sociálně společenské aktivity

             požadovaná částka: 40.000,- Kč

             požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

             Nadace BONA

             Název projektu: Sociálně společenské aktivity

             požadovaná částka: 100.000,- Kč

             požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

              Rytmus o.s.

              Název projektu: Škola pro všechny

              požadovaná částka: 60.000,- Kč

              požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

              BAOBAB o.s.

              Název projektu: Centrum včasné rehabilitace a resocializace, určené pro osoby

              v počátečních fázích schizofrenního onemocnění

              požadovaná částka: 52.000,- Kč

              grant nebyl udělen

hlasování: 7/0/0

              R –Mosty

              Název projektu:Řetízek

              požadovaná částka: 64.000,- Kč

              udělena částka 25.000,- Kč na publikace

hlasování: 7/0/0

              Svaz důchodců České republiky –MO Praha 5

              Název projektu: Sociálně společenské aktivity

              požadovaná částka: 20.000,- Kč

              navrhovaná částka:  10.000,- Kč

hlasování: 2/0/5

              schválená částka.: 8.500,- Kč

hlasování: 7/0/0

            

               HESTIA

               Název projektu: Výcvikový program pro dobrovolníky

               požadovaná částka: 22.450,- Kč

               požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

               KONTAKT  bB o.s.

               Název projektu: Rehabilitačně- sportovní  aktivity osob se zdravotním

               postižením, občanů  MČ Praha 5

               požadovaná částka: 32.500,- Kč

               grant nebyl udělen

hlasování: 5/1/1

               RYTMUS o.s.

               Název projektu: Agentura pro podporované zaměstanání

               požadovaná částka: 71.820,- Kč

               požadovaná částka udělena

hlasování: 7/0/0

ad 5) Projekt Šance – pobyt pro seniory –informace Pražská 5

Zapsala: J.Kvapilová

Ověřila: Mgr. L.Vávrová                                                Mgr. Lucie V á v r o v á

                                                                                         Předsedkyně KoSZ

                              Příští schůze je 3. dubna 2003 v 15.00 hod.

                      

 

.

                   

                    

                        

        

                        

         

                     

                                          

                   

  

 

Přečteno: 9530x
Publikováno: 21.05.2003, poslední změna: 21.05.2003
Vytisknout