Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sociálně zdravotnická šipka doprava Zápisy z jednání komise sociálně zdravotnické 2003

 
 
 

Zápis č. 2 sociálně zdravotní komise konané dne 13.2.2003

                 Zápis č. 2 sociálně zdravotní komise konané dne 13.2.2003

Přítomni: Mgr. L. Vávrová, J.Matoušková, B.Altner, Mgr. Sedlačíková, Prof.MUDr.J.

                Knobloch, DrSc.,R.Peterková, Mgr.E.Švecová, Ing.L.Svobodová, Mgr.M.Bosáková

                bc. Doc. Dr.E.Jelínková CSc.

Omluveni:   Bc.d Stecher

 

 

 Program:          1)   zahájení

2)      odsouhlasení programu

3)      kontrola plnění  usnesení

4)      Evropský rok osob se zdravotním postižením

5)      byty zvláštního určení 

6)      lékařská služba první pomoci

7)      různé

 

ad 1) Mgr. Vávrová zahájila sociálně-zdravotní komisi.

ad 2) program jednání byl jednomyslně schválen

 

ad 3) kontrolou plnění usnesení bylo zjištěno, že všechny úkoly byly splněny

 ad 4) komise podporuje a vátá záměr projektu na vytvoření chráněné dílny pro zdravotně

          postižené občany Prahy 5 se zaměřením na květinářské, vazačské a drobné rukodělné

          dekorační výrobky včetně otevření obchodu pro veřejnost s uvedenými výrobky

hlasování: 8/0/0

ad 5)  komise podporuje návrh na zařazení 2 bytů na adrese Na Bělidle 3 do kategorie bytů

          zvláštního určení

hlasování: 8/0/0

ad 6)  komise byla informována o situaci kolem lékařské služby první pomoci

ad 7) různé

a)      ve FN Motol byla v letošním roce otevřena lékárna s nepřetržitým provozem,

tzn. že na území Prahy 5 se nacházejí  již 2 lékárny tohoto typu

b)      komise doporučuje pořízení změny územního plánu na části pozemku č.parc.

4748/1 k.ú. Smíchov z funkčního využití „veřejné vybavení bez bližší specifikace“

(VVX) na čistě obytné (OC), dle návrhu vlastník§

hlasování: 7/0/1

c)      odd. péče o dítě-návrh na odpis nevymahatelných pohledávek: komise souhlasí

s návrhem  na odpis nevymahatelných pohledávek  ve výši  97.305,-Kč

hlasování: 7/0/1

Zapsala: Cinglová

Ověřila: Mgr. Vávrová                                                          Mgr.Lucie V á v r o v á                                                                   

                                                                                                  předsedkyně  KoSZ                            

                                   

 

                                  Příští schůze je 6. března 2003 v 15.00 hod.                                            

  

                  

                        

      

                          

 

              

                 

                     

                                          

                   

  

 

Přečteno: 12212x
Publikováno: 21.05.2003, poslední změna: 21.05.2003
Vytisknout