Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sociálně zdravotnická šipka doprava Zápisy z jednání komise sociálně zdravotnické 2003

 
 
 

Zápis č. 1 sociálně zdravotní komise konané dne 9.1.2003

                 Zápis č. 1 sociálně zdravotní komise konané dne 9.1.2003

Přítomni: Mgr. L. Vávrová, J.Matoušková, B.Altner, Mgr. Sedlačíková, Prof.MUDr.J.

                Knobloch, DrSc.,R.Peterková, Mgr.E.Švecová, Ing.L.Svobodová, Mgr.M.Bosáková

                bc. D. Stecher, Mudr. Karpetová

Nepřítomni: pí. Kameníčková , p.Prof. Mudr. J.Knobloch

Omluveni:    doc. E.Jelínková

 Program:          1)   Zahájení

2)      Odsouhlasení programu

3)      Jednací řád komise

4)      Návrh místopředsedy komise

5)      Výběr žadatele o byt v DPS

6)      Různé

 

1)      Mgr. Vávrová zahájila sociálně-zdravotní komisi.

2)      Program soc.-zdravotní komise byl jednomyslně schválen.

3)      Jednací řád bere komise na vědomí.

4)      Návrh na místopředsedu komise:

pí.Peterková –hlasování: 1 hlas pro

                                        4 hlasy proti

                                              2 zdržel se hlasování

     pí.Matoušková-hlasování: 4 hlasy pro

                                                / nebyl proti

                                                3 zdržel se hlasování

    Místopředsedkyní soc.- zdravotní komise byla zvolena pí. Matoušková

5)      Komise doporučuje navrhnout přidělení bytu DPS Zubatého 10 v přízemí

0+1 I.kat. po ing. Hemerkovi v tomto pořadí:

       - Jan Jakubec

       - Irena Janošová

        -manž. Zlesovi

        hlasování: 7 hlasů pro

                         /nebyl proti                                          

                         / zdržel se hlasování

6)      Rekonstrukce plaveckého bazénu v ZŠ Weberova

informace o průběhu stavby a bezbariérového přístupu podá Mgr. Vávrová na

       příštím jednání soc.-zdravotní komise

Zapsala: Balážová

Ověřila: Mgr. L.Vávrová                                     Mgr. Lucie  V á v r o v á

                                                                                Předsedkyně KoSZ

                                 Příští schůze je 6.2.2003 v 15.00 hod.

                                                                              

  

                  

                        

      

                         

                 

                     

                                          

                   

  

 

Přečteno: 12599x
Publikováno: 21.05.2003, poslední změna: 21.05.2003
Vytisknout