Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

2. zápis KOA ze dne 14.12.2010

Městská část Praha 5

ZÁPIS

z 2. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5 dne 14.12.2010

 

 

Přítomni:

Karel Novotný, Petr Bárta, Marie Kolovratová, Jana Mrázková, Jaroslav Nedvěd, Pavel Plichta

 

Omluveni: Ing. Jiří Vitha,

 

 

 

Program:

 

Schválení zápisu z 1. zasedání KOA ze dne 6.12.2010

Hlasování: 4/0/0

 

Schválení projednání bodu 2/4 – předložení materiálu na stůl

Hlasování: 4/0/0

 

 

Program - materiály:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.

Bod jednání

Rozhodnutí

Číslo usnesení

1.

Pronájem NP kanceláře 66,12 m2 v ul. Štefánikova 216/21, Praha 5

Schváleno

2/1/2010

2.

Poskytnutí slevy na  nájemném nájemcům NP v ul. Štefánikova 249/28 a 30, Praha 5 pro  omezení obchodní činnosti v důsledku  provádění stavebních prací na fasádě domu

Schváleno

2/2/2010

3.

Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov, IČ 63110261 - schválení Dohody o ukončení nájmu objektu č.p.3186 Na Pláni 59,k.ú. Smíchov, Praha 5

Schváleno

2/3/2010

4.

Výsledek nabídkového řízení na pronájem parkovacího místa čís. 3 ve dvoře mezi objekty  K Vodojemu 202/5 a 208/7,k.ú. Smíchov

Schváleno

2/4/2010


Městská část Praha 5

2. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 14.12.2010 jako řádné

číslo usnesení 2/1/2010

 

1. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Pronájem NP kanceláře 66,12 m2 v ul. Štefánikova 216/21, Praha 5

Český helsinský výbor požádal o pronájem dvou místností  o výměře celkem 66,12 m2 situovaných uprostřed NP užívaného touto organizací ve 2. nadzemním podlaží domu Štefánikova 216/21, Smíchov

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

 

I.          Doporučuje RMČ

1.         schválit
zveřejnění záměru pronájmu dvou kanceláří se spol. příslušenstvím a podílem na užívání spol. prostor o velikosti 66,12 m2 ve 2. nadzemním podlaží v nemovitosti čp. 216, Štefánikova ul. č.or. 21, Praha 5 - Smíchov Českému helsinskému výboru, IČ 00539708, za nájemné ve výši 500,- Kč/m2,rok, tj. za 33.060,- Kč ročně + alt. DPH a zálohy na poskytované služby  

alt.

 

II.         Doporučuje RMČ

1.         v případě nezájmu Českého helsinského výboru s pronájem výše uvedeného NP za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok 

schválit
zveřejnění záměru pronájmu dvou kanceláří se spol. příslušenstvím a podílem na užívání společných prostor o velikosti 66,12 m2 ve 2. nadzemním podlaží v nemovitosti čp. 216, Štefánikova ul. č.or. 21, Praha 5 - Smíchov za nájemné ve výši 500,- Kč/m2,rok, tj. za 33.060,- Kč ročně + alt. DPH a zálohy na poskytované služby

 

 

 

Poměr hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

2. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 14.12.2010 jako řádné

číslo usnesení 2/2/2010

 

2. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Poskytnutí slevy na nájemném nájemcům NP ve ul. Štefánikova 249/28 a 30, Praha 5 pro omezení obchodní činnosti v důsledku provádění stavebních prací na fasádě domu

Někteří nájemci NP v nemovitosti Štefánikova 249/28 a 30, Praha 5, Smíchov požádali o poskytnutí slevy na nájemném po dobu omezení jejich obchodní činnosti z důvodu provádění stavebních prací na nemovitosti od 29.9.2010 do 30.11.2010

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

 

I.          Doporučuje RMČ

1.         schválit návrhy nájemců NP v nemovitosti Štefánikova 249/28 a 30, k.ú. Smíchov na poskytnutí slevy na nájemném za období provádění stavebních prací, kterými byla omezena jejich obchodní činnost od 29.9.2010 do 30.11.2010

 

II.         Doporučuje RMČ

1.         schválit výši této slevy podle bodu I. odst. 1. pro všechny nájemce shodnou ve výši 20% ze základního nájemného (bez DPH a záloh na poskytované služby)

 

 

 

Poměr hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

2. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 14.12.2010 jako řádné

číslo usnesení 2/3/2010

 

3. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov, IČ 63110261 - schválení Dohody o ukončení nájmu objektu č.p.3186 Na Pláni 59, k.ú. Smíchov, Praha 5

VÚ a SVP Klíčov, IČ 63110261 podal žádost o ukončení nájmu objektu č.p. 3186 Na Pláni 59, k.ú. Smíchov, Praha 5 ke dni 31.12.2010

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

 

I.          Doporučuje RMČ

1.         schválit Dohodu o ukončení nájmu objektu č.p.3186 Na Pláni 59, k.ú. Smíchov, Praha 5 se zastavěným pozemkem parc.č. 1593/4 o výměře 421 m2 a části souvisejícího pozemku parc.č. 1593/1 o výměře cca 600 m2, ke dni 31.12.2010

 

 

 

Poměr hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

2. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 14.12.2010 jako řádné

číslo usnesení 2/4/2010

 

4. bod programu

Předkladatel: Novotný Karel, člen zastupitelstva

 

Výsledek nabídkového řízení na pronájem parkovacího místa čís. 3 ve dvoře mezi objekty K Vodojemu 202/5 a 208/7,k.ú. Smíchov

Schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem parkovacího místa čís. 3 na parc. 1408/8, k.ú. Sm., ulice K Vodojemu 5 a 7, Praha 5

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

 

I.          Doporučuje RMČ

1.         schválit uzavření nájemní smlouvy na pronájem parkovacího místa čís. 3 na parc. čís. 1408/8, k.ú. Smíchov s žadateli  Ing. arch. Václavem Škardou a Ing. arch. Veronikou Škardovou, trvale bytem K Vodojemu 3/201, Praha 5 - Smíchov za roční nájemné 4.850,- Kč, na dobu neurčitou

 

 

 

Poměr Hlasování: 5/0/0

 

 

 

 

 

Různé:

 

Doplnění k bodu 2/2/2010:

Komise doporučuje Jaroslavu Nedvědovi, členu rady, projednat v RMČ činnost správní

firmy CENTRA, a.s., aby v souvislosti s plánovanými opravami domů, včas informovala

nájemce nebytových prostor o termínu zahájení prací

 

2.   Termíny zasedání:

Příští zasedání Komise obchodních aktivit se koná v úterý dne 4.1.2011 v 16.00 hod. v 6. patře, zasedací místnosti RMČ č. dv. 614. a dále každých 14 dnů.

 

 

Přílohy: - prezenční listina

 

 

Začátek zasedání:

16:00 hod.

Konec zasedání:

17:00 hod.

 

 

Za komisi obchodních aktivit:                                                Ověřil:

 

Lenka Holubová                                                                     Karel Novotný

zapisovatelka, l. 840                                              předseda komise obchodních aktivit

 

 

 

V Praze dne: 15.12.2010

 

 

 

 

Přečteno: 3515x
Publikováno: 19.01.2011, poslední změna: 20.01.2011
Autor: Odbor obchodně správní
Vytisknout