Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

1. zápis z KOA ze dne 6.12.2010

Městská část Praha 5

ZÁPIS

z 1. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5 dne 06.12.2010

 

 

Přítomni:

Karel Novotný, Petr Bárta, Marie Kolovratová, Jana Mrázková, Jaroslav Nedvěd, Ing. Jiří Vitha, Pavel Plichta

 

Omluveni:

 

 

Program:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.

Bod jednání

Rozhodnutí

Číslo usnesení

1.

NP Vrchlického 5/161, Praha 5 - Košíře, pronájem kanceláří firmě Miroslav Poustecký, IČ 43902626

Schváleno

1/1/2010

2.

NP - pozemek parc. č. 606/2, k.ú. Košíře, ul. Fabiánova, Praha 5, Pavel Horný, žádost o ukončení nájmu garáže dohodou

Schváleno

1/2/2010

3.

NP - Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 - k.ú. Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru č. 48/2010

Schváleno

1/3/2010

4.

Nabídkové řízení čís. 51/2010 na pronájem  NP kosmetického salónu  42,25 m2, Štefánikova 259/51, Praha 5

Schváleno

1/4/2010

5.

Změna v označení nájemce NP Na Zlíchově čp. 241,k.ú. Hlubočepy v důsledku smlouvy o prodeji podniku

Schváleno

1/5/2010

6.

NP - Nádražní 82, č.p. 42, Praha 5 - k .ú. Smíchov, nájemce H.S.H. Computer s.r.o., žádost o souhlas s podnájmem pro DC Computers s.r.o.

Schváleno

1/6/2010

7.

Nájemce Tédwa s.r.o., IČ 27254089, žádost o prodloužení doby nájmu

Schváleno

1/7/2010

8.

Nájemce Tédwa s.r.o., IČ 27254089, žádost o prodloužení doby nájmu

Schváleno

1/8/2010

9.

NP - Lidická 18, č.p. 797, Praha 5 - k.ú. Smíchov, nájemce Roman Jakeš - Nákup a prodej (ROPE), žádost o provedení změny v označení nájemce

Schváleno

1/9/2010


Městská část Praha 5

1. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 06.12.2010 jako řádné

číslo usnesení 1/1/2010

 

1. bod programu

Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

 

NP Vrchlického 5/161, Praha 5 - Košíře, pronájem kanceláří firmě Miroslav Poustecký, IČ 43902626

Pronájem NP - kanceláří 71,67 m2 Vrchlického 5/161 firmě Miroslav Poustecký na základě schváleného záměru pronájmu dle usn RMČ ze dne 26.10.2010

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

 

I.          Doporučuje RMČ

1.         schválit pronájem nebytového prostoru - kanceláří o výměře 71,67 m2 v přízemí nemovitosti č. p. 161, Vrchlického č. o. 5, Praha 5, k. ú. Košíře firmě Miroslav Poustecký, IČ 43902626, za nájemné ve výši 12.000 Kč měsíčně (+DPH)

 

 

 

Poměr hlasování: 6/0/0

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

1. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 06.12.2010 jako řádné

číslo usnesení 1/2/2010

 

2. bod programu

Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

 

NP - pozemek parc. č. 606/2, k.ú. Košíře, ul. Fabiánova, Praha 5, Pavel Horný, žádost o ukončení nájmu garáže dohodou

Žádost nájemce Pavla Horného o ukončení nájmu NP garáže na pozemku parc. č. 606/2, k.ú. Košíře, ul. Fabiánova dohodou k datu 31.12.2010

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

 

I.          Doporučuje RMČ

1.         schválit ukončení nájmu nebytového prostoru garáže - ev. č. 902 o výměře 15,7 m2 na pozemku parc. č. 606/2, k.ú. Košíře, ul. Fabiánova, Praha 5 s nájemcem Pavlem Horným, bytem Dubrovnická 1053/5, Praha 5 dohodou k datu 31.12.2010

 

 

 

Poměr hlasování: 6/0/0

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

1. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 06.12.2010 jako řádné

číslo usnesení 1/3/2010

 

3. bod programu

Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

 

NP - Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 - k.ú. Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru č. 48/2010

pronájem NP - kancelářské prostory (ev.č. 902) o výměře 158,30 m2 v ulici Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 - k.ú. Smíchov, celkem 2 žádosti

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

 

I.          Doporučuje RMČ

1.         schválit pronájem NP Zborovská 8, č.p. 1188, Praha 5 - k.ú. Smíchov žadateli: SUNKINS a.s., IČ 27862267, za nájemné ve výši 40.750,- Kč měsíčně (+DPH)

 

 

 

Poměr hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

1. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 06.12.2010 jako řádné

číslo usnesení 1/4/2010

 

4. bod programu

Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

 

Nabídkové řízení čís. 51/2010 na pronájem  NP kosmetického salónu  42,25 m2, Štefánikova 259/51, Praha 5

Zveřejnění záměru pronájmu NP kosmetického salónu ( bez vnitřního vybavení ) 42,25 m2 v nemovitosti čp. 259,k.ú. Smíchov, Štefánikova č.o. 51, situovaného v 1. suterénu

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

 

I.          Doporučuje RMČ

1.         zrušit nabídkové řízení čís. 42/2010

2.         schválit pod čís. 51/2010 zveřejnění záměru pronájmu NP kosmetického salónu (bez vnitřního vybavení) 42,25 m2 v nemovitosti čp. 259,k.ú. Smíchov, Štefánikova č.o. 51, situovaného v 1. suterénu za nájemné v min. výši 3.000,- Kč měsíčně

 

 

 

Poměr hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

1. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 06.12.2010 jako řádné

číslo usnesení 1/5/2010

 

5. bod programu

Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

 

Změna v označení nájemce NP Na Zlíchově čp. 241,k.ú. Hlubočepy v důsledku smlouvy o prodeji podniku

Nájemce NP p. Antonín Havran oznámil prodej podniku vč. práv z NS na užívání NP o velikosti 12 m2 jako kancelář,sklad p. Antonínu Hausnerovi, IČ  866 08 231

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

 

I.          Doporučuje RMČ

1.         vzít na vědomí uzavření smlouvy o prodeji podniku k NP Na Zlíchově 241/7, Hlubočepy mezi nájemcem p. Ant. Havranem jako prodávajícím a p. Antonínem Hausnerem, IČ  866 08 231, jako kupujícím

2.         schválit uzavření dodatku čís. 1 k NS čís. 005/P/241/93 ze dne 28.12.1993, kterým bude provedena změna v označení nájemce na p. Antonína Hausnera, IČ 899 08 231, místem podnikání Brdlíkova 29/201, Praha 5 s tím, že ostatní body NS čís. 005/P/241/ ze dne 28.12.1993 se nemění

 

 

 

Poměr hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

1. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 06.12.2010 jako řádné

číslo usnesení 1/6/2010

 

6. bod programu

Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

 

NP - Nádražní 82, č.p. 42, Praha 5 - k .ú. Smíchov, nájemce H.S.H. Computer s.r.o., žádost o souhlas s podnájmem pro DC Computers s.r.o.

Žádost nájemce nebytového prostoru H.S.H. Computer s.r.o. o souhlas s podnájmem části NP (kancelář, prodej výpočetní techniky) pro společnost DC Computers s.r.o.

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

 

I.          Doporučuje RMČ

1.         souhlasit s podnájmem části NP (cca. 30% plochy) - Nádražní 82, č.p. 42, Praha 5 - k.ú. Smíchov - nájemce H.S.H. Computer, IČ 49356640, pro společnost DC Computers, s.r.o., IČ 25680781, za podmínky uhrazení dlužného nájemného do 31.12.2010

 

 

 

Poměr hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

1.zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 06.12.2010 jako řádné

číslo usnesení 1/7/2010

 

7. bod programu

Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

 

Nájemce Tédwa s.r.o., IČ 27254089, žádost o prodloužení doby nájmu

Nájemce části fasády domu na adrese Na Bělidle 42, č.p. 65, Praha 5 - k.ú. Smíchov (umístění reklamního zařízení) žádá o prodloužení doby nájmu

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

 

I.          Doporučuje RMČ

1.         neschválit firmě Tédwa s.r.o., IČ 27254089,.prodloužení nájemní smlouvy č. 8/0/OOA/08 ze dne 04.02.2008, ve znění pozdějších dodatků, na dobu určitou 2 let, tedy do 31.12.2012

2.         schválit zveřejnění záměru pronájmu části fasády domu čp. 65, Na Bělidle č. 42, k.ú. Smíchov, Praha 5 pro umístění reklamního zařízení s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 1 rok

 

 

 

Poměr hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

1. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 06.12.2010 jako řádné

číslo usnesení 1/8/2010

 

8. bod programu

Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

 

Nájemce Tédwa s.r.o., IČ 27254089, žádost o prodloužení doby nájmu

Nájemce části fasády domu na adrese Nádražní 21, č.p. 29, Praha 5 - k.ú. Smíchov (umístění reklamního zařízení) žádá o prodloužení doby nájmu

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

 

I.          Doporučuje RMČ

1.         neschválit  firmě Tédwa s.r.o., IČ 27254089, prodloužení nájemní smlouvy č. 82/0/OOA/07 ze dne 30.11.2007, ve znění pozdějších dodatků, na dobu určitou 2 let, tedy do 31.03.2013

2.         schválit zveřejnění záměru pronájmu části fasády domu čp. 29, Nádražní č. 21, k.ú. Smíchov, Praha 5 pro umístění reklamního zařízení s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 1 rok

 

 

 

Poměr hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

Městská část Praha 5

1. zasedání Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

konané dne 06.12.2010 jako řádné

číslo usnesení 1/9/2010

 

9. bod programu

Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

 

NP - Lidická 18, č.p. 797, Praha 5 - k.ú. Smíchov, nájemce Roman Jakeš - Nákup a prodej (ROPE), žádost o provedení změny v označení nájemce

Žádost nájemce NP - Lidická 18, č.p. 797, pana Romana Jakeše o provedení změny v označení nájemce v nájemní smlouvě na pana Vana Phuce Buiho, IČ 73411353, s kterým uzavřel smlouvu o prodeji části podniku

 

Komise obchodních aktivit městské části Praha 5

 

I.          Doporučuje RMČ

1.         vzít na vědomí smlouvu o prodeji části podniku ze dne 01.11.2010 uzavřenou mezi: Roman Jakeš, IČ 40637662 a Van Phuc Bui, IČ 73411353

2.         schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 632/F/C/2008/797 ze dne 24.09.2008, kterým se provede změna v označení nájemce NP prodejna potravin o výměře 46,77 m2 v přízemí nemovitosti č.p. 797, Lidická 18, Praha 5 - k.ú. Smíchov z Romana Jakeše, IČ 40637662, na podnikatele: Van Phuc Bui, IČ IČ 73411353, s tím, že ostatní podmínky nájemné smlouvy se nemění

 

 

 

Poměr hlasování: 4/0/0

 

 

 

 

 

Různé:

 

Úvodem 1. zasedání:

-     představení členů komise a všech přítomných

-     sdělení o postupu při pronájmech – informoval p. Plichta, vedoucí OOA

-     rozprava ohledně zpracování materiálů - komise doplní své požadavky

Přílohy:

-     prezenční listina

-     jednací řád komisí RMČ Praha 5

Příští zasedání Komise obchodních aktivit se koná 14.12.2010 v 16.00 hod.         v 6. patře, zasedací místnost RMČ č. dv. 614.

 

 

 

Začátek zasedání:

10:00 hod.

Konec zasedání:

12:00 hod.

 

 

Za komisi obchodních aktivit:                                                Ověřil:

 

Lenka Holubová                                                                     Karel Novotný

zapisovatelka, l. 840                                              předseda komise obchodních aktivit

 

 

 

V Praze dne: 7.12.2010

Přečteno: 3462x
Publikováno: 19.01.2011, poslední změna: 20.01.2011
Autor: Odbor obchodně správní
Vytisknout