Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

6. KOAaM - Zápis ze dne 22.3.2010

 
Z Á P I S
z  6. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 22. 3. 2010
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                                9                                                  
Omluveno:                               3
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel  se 
Zápis z 5. KOAaM a program na 6. KOAaM schválen.
Č Á S T   MAJETKOVÁ
 
6/01/2010
Žádost:  Firma CentroNet a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 939/16, 942/50, 51, 56, 60, 82, 83, 100, 104, 118, 1020/91, 103, 148, 171, 175, 187, 189, 253, 255, 257, 268 a 1020/269, vše v k.ú. Hlubočepy.
Žadatel:  Firma  CentroNet a.s.
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM  doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 939/16, 942/50, 51, 56, 60, 82, 83, 100, 104, 118, 1020/91, 103, 148, 171, 175, 187, 189, 253, 255, 257, 268 a 1020/269, vše v k.ú. Hlubočepy (uložení telekomunikačního vedení) pro firmu CentroNet a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
6/02/2010
Žádost: Žádost správní firmy CENTRA, a.s. o proplacení náhrady škod způsobených sněhovou kalamitou na vozidlech zaparkovaných u domů MČ Praha 5.
Žadatel: CENTRA a.s.
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. JUDr. Jindra Karešová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        proplacení náhrad za škody majitelům vozidel  zaparkovaných u domů MČ Praha 5 spravovaných  firmou  CENTRA, a.s., způsobených sněhovou kalamitou,  dle seznamu poškozených  vozidel  uvedených  v příloze.
5/0/0
 
6/03/2010
Žádost: Žádost pojišťovny UNIQA, a.s. o proplacení náhrady škody za pojistnou událost ve výši: 39.903,- Kč.
Žadatel: UNIQA, a.s.
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. JUDr Jindra Karešová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.         proplacení náhrady škody pojišťovně UNIQA, a.s. za pojistnou událost při sněhové kalamitě za poškozené vozidlo Suzuki Swift SPZ 5T7 35-93 pí. Petry Karasové ve výši 39.903,- Kč, kterou pojišťovna zaplatila poškozené na základě pojistné smlouvy.
5/0/0
 
 
 
 
 
6/04/2010
Žádost:   MHMP, odd. pozemkový servis, požádal o stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Letňany, Dolní Chabry za pozemky v k.ú. Košíře, Radotín, Zbraslav, Troja a Michle.
Žadatel: MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Souhlasit:
1.       se záměrem směny pozemků parc. č. 10/73 – 76, 547/53, 470/15, 470/17, 800/1, 525, 531/19, 764/3, 797/1, 797/3, 803, 804, 806, 807/2, 406/4, 406/15-19, 406/156, 629/258, 629/299, 629/304-305, 629/309, 629/312, 629/435, 629/437, 629/446, 834/11, vše v k.ú. Letňany a část pozemku parc. č. 1279/1 a část pozemku parc. č. 1279/54, k.ú. Dolní Chabry ve vlastnictví firmy GIP group, a.s. a jejích dceřiných společností, za pozemek parc. č. 1890 a 1891, k.ú. Košíře ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
4/0/1
 
6/05/2010
Žádost:   Stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 175/1, 177, 188/1, 188/5 a 190/11, k.ú.   Jinonice dle přiložených variant – přístupová cesta k pozemku ve vlastnictví žadatele.
Žadatel: OOA MHMP
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
Materiál odložen.
6/0/0 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/06/2010
Žádost:   Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 942/118, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu výstavby lešení na zateplování panelových domů, Brichtova 816 a 817, Praha 5 – Hlubočepy.
Žadatel: pí. Jaroslava Kotalová
Předkládá:  Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 942/118, k.ú. Hlubočepy z důvodu výstavby lešení pro zateplení panelových domů Brichtova 816 a 817, Praha 5 – Hlubočepy dle přiloženého rozpisu délky záborů v časovém rozmezí od 15.4.2010 do 8.7.2010.
6/0/0
                       
 
                                                     ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  6/01/2010
Žádost: Garáže Na Bělidle 3, č.p. 64, záměr prodeje garáží se zastavěným pozemkem parc. č. 382/2, k.ú. Smíchov.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
Žadatel:  OOA
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.  se záměrem prodeje garáží ve dvoře domu Na Bělidle 3, č.p. 64 se zastavěným pozemkem   parcel. č. 382/2, k.ú. Smíchov, za kupní cenu 150.000,- Kč.
5/0/0
 
 
 
 
OA  6/02/2010
Žádost:  Záměr prodeje řadových garáží na pozemcích parcel. č. 1434/2 a 1434/3, k.ú. Košíře, nám. J. Machka.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
     1.    se záměrem prodeje 18 řadových garáží na pozemcích parcel. č. 1434/2 a 1434/3, k.ú. Košíře, bez zastavěného pozemku, který není ve vlastnictví obce, právnické osobě založené z nájemníků garáží za kupní cenu dle znaleckého posudku 1, 400.000,- Kč.
 5/0/0
 
OA  6/03/2010
Žádost:  Sdružení CMP – nebytový prostor č.p. 741, E Peškové 17, Praha 5 – uzavření Dohody o provedení změny stavby.
Žadatel:   Sdružení CMP
Předkládá:  Odbor  obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Schválit:
1.   uzavření Dohody o provedení změny stavby nebytového prostoru v domě č.p. 741, E. Peškové 17, Praha 5, k.ú. Smíchov se Sdružením pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s, zastoupeným Brigitou Prokopenkovou, se sídlem Květnové vítězství 55, Praha 11, IČ 00380440, nájemcem nebytového prostoru.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
OA  6/04/2010
Žádost: Český svaz ochránců přírody a Junák – svaz skautů a skautek – uzavření krátkodobé nájemní smlouvy na pronájem části objektu č.p. 886, Záhorského 4, Praha 5.
Žadatel:   ČSOP a Junák
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu.
5/0/1
 
OA  6/05/2010
Žádost: Žádost o odpuštění poplatku z prodlení a smluvní pokuty pro Ing. Zdeňka Knytla, Na Neklance 3232/38, Praha 5.
Žadatel:   Ing. Zdeněk Knytl
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Schválit:
1.   odpuštění poplatku z prodlení ve výši 64,75 Kč a smluvní pokuty ve výši 2.590,- Kč za neuhrazení ročního poplatku za satelitní anténu na domě č.p. 201 K Vodojemu 3, Praha 5 vyměřených za období od 16.4.2009 do 31.122009 pro Ing. Zdeňka Knytla, Na Neklance 3232/38, Praha 5.
 6/0/0  
 
 
 
 
 
 
 
 
NP  6/01/2010
Žádost: NP  Štefánikova  30, č.p. 249, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru.
Žadatel:  zájemci o pronájem
Předkládá:  Odbor obchodních  aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        pronájem NP – obchodní prostory (ev. č. 903) o výměře 27,19 m2 v přízemí domu č.p.
           249, Štefánikova 30, Praha 5 – Smíchov žadateli:
            1. Michal Laurich, Prodejna a předváděcí vzorkovna hudebních nástrojů.
            za nájemné ve výši : 28.602,- Kč měsíčně
           
           1. náhradník: BONZAJ s.r.o., Výroba klíčů, opravy obuvi a tašek.
            za nájemné ve výši : 25.000,- Kč měsíčně
           2. náhradník: Jindra Jahodková, Prodejna květin.
            za nájemné ve výši: 24.000,- Kč měsíčně.
6/0/0
 
NP  6/02/2010
Žádost: NP Štefánikova 51, č.p. 259, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě oznámení záměru.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        pronájem NP – obchodní prostory (ev. č. 901) o výměře 27,88 m2 v přízemí domu č.p. 259, Štefánikova 51, Praha 5 – Smíchov žadateli:
            1. Michal Laurich, Prodejna a předváděcí vzorkovna hudebních nástrojů.
            za nájemné ve výši : 24.121,- Kč měsíčně
            1. náhradník: Mgr. Roman Kelbich, Prodej autror. fotografií a dárků
            za nájemné ve výši : 21.607,- Kč měsíčně
           2. náhradník: Jindra Jahodková,  Prodejna květin.
            za nájemné ve výši: 20.000,- Kč měsíčně.
6/0/0
 
NP  6/03/2010
Žádost: NP Žádost  obch. firmy Halalico s.r.o. o pronájem průchodu a dvora vč. garážových stání v nemovitosti č.p. 2324, k.ú. Smíchov, Stroupežnického č.o. 26,  Praha 5.
Žadatel:  f. Halalico s.r.o.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
   1.        žádost obch. firmy Halalico  s.r.o. o pronájem průchodu a dvora vč. garážových stání v nemovitosti č.p. 2324, k.ú. Smíchov,  Stroupežnického č.o. 26,  Praha 5.
6/0/0
 
Na stůl:
NP  6/04/2010
Žádost: NP Lesnická 8/1155, Praha 5 – Smíchov, návrh na podání výpovědi z nájmu obch. firmě SEMNER, s.r.o.
Žadatel:  OOA
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
      1.        podání výpovědi z nájmu NP v nemovitosti č.p. 1155, k.ú. Smíchov, ul. Lesnická č.o. 8,   Praha 5, nájemci – obch. firmě  SEMNER s.r.o., IČ 62584847.
6/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
NP  6/05/2010
Žádost: Návrh  nájemce NP Lumiérů 238/19 p. Ladislava Procházky na ukončení NS dohodou ke dni 31.3.2010.  
Žadatel:   p. Ladislav Procházka
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – p. ing. Ludvík Stejskal
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
     1.          ukončení nájmu NP v Lumiérů 238/19, Praha 5 – Hlubočepy – prodejna potravin     s nájemcem p. Ladislavem Procházkou, dohodou a to ke dni 30.4.2010. 
6/0/0
Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.
Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.
 
 
 
7. KOAaM se koná dne : 19.4. 2010 od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.
 
 
Za KOAaM:                                          Ověřil:                                    V Praze dne: 23.3.2010
 Jiřina Zavadilová                    Ing. Petr HORÁK
                                                        zástupce starosty
Přečteno: 3873x
Publikováno: 24.03.2010, poslední změna: 24.03.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout